Seminář: BOZP a PO – nové povinnosti zaměstnavatelů v roce 2020

Seminář: BOZP a PO – nové povinnosti zaměstnavatelů v roce 2020

Maximum pro bezpečnost na vašem pracovišti a přehled aktuálně platných povinností pro rok 2020

Termín: 26. 11. 2019
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Pro zaměstnavatele bývá velmi obtížné zorientovat se ve spleti předpisů, vyhlášek, nařízení a novel zákonů souvisejících s bezpečností práce a požární ochranou, zvláště dochází-li pravidelně k legislativním změnám. Chcete se vyhnout sankcím v případě kontroly státního orgánu? Díky našemu semináři si můžete být zcela jisti, že znáte veškerá zákonná opatření pro rok 2020! Seznamte se s nejčastějšími nedostatky, minimalizujte riziko pracovní úrazů a předejděte sankcím.

2 a více účastníků = sleva 15 %

5 490 Kč
bez DPH

Cíl semináře

Namátková kontrola se může týkat kohokoliv nezávisle na tom, v jaké oblasti působí. Potřebujete přehledně, uceleně a prakticky poznat problematiku BOZP a PO podle platné legislativy a z ní vyplývající povinnosti pro rok 2020? Umíte najít řešení nejčastějších problémů a znáte možnosti jejich prevence?

V rámci semináře BOZP – nové povinnosti zaměstnavatelů v roce 2020 se zaměříme na hlavní problémy objevující se v praxi. Dozvíte se, jaké požadavky se na vás vztahují a jak se s nimi nejlépe vypořádat, abyste předešli všem sankcím ze strany kontrolních orgánů v případě jejich nesplnění.

Představíme vám také nejčastější nedostatky v plnění povinností a doporučíme účinné postupy, jak jim můžete předejít. Ověřte si, že děláte maximum pro eliminaci a prevenci pracovních úrazů a že postupujete správně v případě, že k úrazu přece jen dojde.

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je seminář určen

Seminář BOZP – nové povinnosti zaměstnavatelů v roce 2020 je určen osobám pověřeným zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Seminář zároveň ocení zaměstnavatelé, majitelé či jednatelé firem, kteří jsou za problematiku BOZP a PO odpovědni.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě, občerstvení a teplý oběd. 

PROGRAM CELODENNÍHO SEMINÁŘE (9:00–15:30 hod.)

1.  BOZP a PO – přehled platných předpisů v souvislosti s BOZP a PO pro rok 2020

2.  BOZP a PO – klíčové povinnosti zaměstnavatele:

  • povinnosti zaměstnavatele dle zákoníku práce a zákona o požární ochraně
  • identifikace rizik BOZP
  • prevence v oblasti BOZP a PO – postupy, návody a rady
  • systém školení v BOZP a PO podle zákoníku práce a zákona o PO
  • řešení pracovních úrazů
  • bezpečnost technických zařízení
  • speciální oblasti BOZP

3.   Novinky v právních požadavcích BOZP a PO

4.   Kontroly, kompetence orgánů státní správy a hrozící sankce

5.   Informace o pracovních úrazech vzniklých v roce 2019

6.   Příklady pracovních úrazů

7.   Činnost orgánů inspekce práce v roce 2020

9.   Diskuze

Tomáš Fencl

Tomáš Fencl je odborník v oblasti prevence rizik a požární ochrany s více než 17letou praxí.

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

5 490 Kč
bez DPH