Seminář: BOZP na staveništi 2019 – Povinnosti a nástrahy v praxi

Seminář: BOZP na staveništi 2019 – Povinnosti a nástrahy v praxi

Jak zajistit BOZP, a předejít tak smrtelným úrazům i sankcím

Termín: 11. 6. 2019
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Podle statistik Státního úřadu inspekce práce dochází k největšímu množství smrtelných úrazů právě na staveništi. Na vině přitom bývají nejen zhotovitelé stavebních prací, ale i investoři! Zabezpečte staveniště v souladu se zákonem a předejděte smrtelným úrazům i obrovským náhradám škody za pracovní úrazy. Zúčastněte se praktického školení, které vede místopředseda ČKAIT.

5 490 Kč
bez DPH

Cíl semináře

Cílem semináře BOZP na staveništi v roce 2019 je komplexní a srozumitelnou formou vás seznámit se všemi vašimi povinnostmi při zajištění BOZP na stavbě. Jaký je rozdíl ve výkonu koordinátora BOZP při přípravě stavby a při realizaci stavby? Co musí obsahovat plán BOZP? Co splnit při práci ve výšce? Zúčastněte se praktického školení a udělejte maximum pro bezpečnost vaší stavby!

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je seminář určen

Seminář Jak splnit BOZP na staveništi v roce 2019 je určen všem, kteří zodpovídají za bezpečnost práce na stavbě, tedy stavebním firmám, investorům, investorům ve státní správě, koordinátorům BOZP, dodavatelům stavebních prací, řemeslníkům, drobným investorům, zadavatelům výběrových řízení na stavební práce a technicko-organizačnímu zabezpečení stavby.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě, občerstvení v průběhu semináře a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde. 

 PROGRAM CELODENNÍHO SEMINÁŘE (9:00-15:00 hod.)

 1. Stavba a BOZP - základní požadavky, specifika
 2. Změny v roce 2019: Státní dozor nad bezpečností práce + změny u vyhrazených technických zařízení
 3. Stavební zákon a z něj vyplývající povinnosti
 4. Minimální požadavky na BOZP při práci na staveništích
 5. Stanovení koordinátora BOZP na staveništi + jeho povinnosti
 6. Vazba: projektant - Koordinátor BOZP, stavbyvedoucí - koordinátor BOZP, technický dozor stavebníka - koordinátor BOZP
 7. Plán BOZP na staveništi: Kdy je nutné zpracování, v jakém rozsahu a s jakým obsahem
 8. Nejčastější pochybení v praxi a jak se jich vyvarovat: Práce ve výškách, práce nad hloubkou, výkopové práce, ochranná pásma, náhradní zdroje
 9. Oznámení o zahájení práce na Oblastní inspektorát práce
 10. Prezentace pomůcek PROFESIS 2019 v oblasti BOZP

Na školení získáte odpovědi na následující otázky:

 • Jaké jsou povinnosti zhotovitelů v oblasti BOZP při pracích na staveništi?
 • Kdy máte povinnost sestavit plán BOZP?
 • Kdy je povinná přítomnost koordinátora BOZP?
 • Co splnit při práci ve výšce?
 • Jaký je rozdíl výkonu koordinátora BOZP při přípravě stavby a při realizaci stavby?

 

 

 

 

 

 

Ing. Jindřich Pater

Ing. Jindřich Pater

Jindřich Pater je místopředsedou ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je autorizovaným inženýrem TZS, TPS a EA. Působí také jako člen Redakční rady časopisu Zprávy a informace ČKAIT a člen Hodnotitelské poroty Cena Inženýrské Komory ČKAIT.

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

5 490 Kč
bez DPH