Seminář: Celní předpisy a celní řízení v roce 2022 včetně novinek a dopadu na DPH

Seminář: Celní předpisy a celní řízení v roce 2022 včetně novinek a dopadu na DPH

Celní problematika včetně chystaných změn a novinek v praxi

Termín: 23. 11. 2021
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Díky semináři se seznámíte se zásadními celními předpisy a postupy v celním řízení, včetně celního sazebníku. Provedeme vás také průběžnými změnami konkrétních postupů v celním řízení. Dozvíte se, jaké povinnosti či naopak zvýhodnění jsou s těmito operacemi spjaty, a to včetně pohledu zákona o dani z přidané hodnoty na celní řízení. Dále se zaměříme na novinky, které vás čekají v roce 2022.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Prezenčně, nebo online? Je to na vás!

Pokud se nechcete či nemůžete zúčastnit prezenčního semináře z důvodu nařízení zaměstnavatele, karantény apod., o svůj seminář nepřijdete! Zprostředkujeme vám přímý přenos, který si jednoduše pustíte na svém PC, notebooku či telefonu. Nepřijdete ani o možnost pokládat dotazy lektorovi. Pokud už teď víte, že využijete možnosti přímého přenosu, uveďte nám prosím do objednávky heslo „přímý přenos“.

Cíl semináře:

Seminář Celní předpisy a celní řízení v roce 2022 včetně novinek a dopadu na DPH nabídne detailní informace o konkrétních dokladech potřebných pro celní řízení. Seznámíme vás s novinkami roku 2022 a 2021: povolení odkladu plateb, revolučními změnami v e-commerce a také konečným nastavením pravidel pro obchodování s Velkou Británií. Současně se dozvíte, jaké celní procedury (formality) je třeba absolvovat při dovozu zboží včetně souvisejících evidenčních a platebních povinnosti, a to jak z pohledu cla, tak z pohledu daně z přidané hodnoty.

Prakticky bude vysvětleno, jak správně počítat celní dluh a správnou výši daňové povinnosti u DPH. Dozvíte se také, jak při vývozu postupovat z hlediska celních předpisů, resp. jaké jsou možné způsoby plnění celních formalit, včetně zjednodušených.

Komu je seminář určen:

Seminář je určen exportním a importním firmám a také jejich zástupcům v celním řízení. Konkrétně jde o pracovníky obchodních oddělení, celních oddělení, logistiky, expedice, ale také ekonomy a účetní, kteří o mezinárodních operacích se třetími zeměmi následně účtují. Bude přínosem i pro pracovníky celních deklarací, figurujících jako zástupci vývozců a dovozců.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně jsou materiály v elektronické podobě, občerstvení v průběhu semináře a teplý oběd i nahrávka kompletního školení.

 

Program celodenního semináře (9:00-15:00 hod)

 • Novinky a změny v celní problematice na rok 2022 a 2021
  • Povolení odkladu platby
  • Revoluční změny v e-commerce od 1. 7. 2021
  • Brexit a jeho dopady na obchodování
 • Dovozní celní formality a základní dovozní režim – volný oběh včetně návaznosti na DPH
 • Základní vývozní režim – vývoz včetně návaznosti na DPH
 • Zvláštní režimy včetně návaznosti na DPH
  • Tranzit (vnitřní, vnější)
  • Uskladnění (v celním skladu, ve svobodném pásmu)
  • Zvláštní užití (dočasné použití, konečné užití)
  • Zušlechtění (aktivní a pasivní zušlechťovací styk)
 • Zjednodušené postupy při vyřizování celních formalit
 • Celní prohlášení podané před předložením zboží
 • Osvobození od cla a DPH při dovozu zboží
Ing. Jiří Štrupl

Ing. Jiří Štrupl

Ing. Jiří Štrupl – metodik celního řízení; Generální ředitelství cel. Od roku 2009 do současnosti pracuje jako metodik celního řízení na Generálním ředitelství cel v Praze. Předtím pracoval řadu let v praktickém výkonu činností celního řízení na Celním úřadě Mělník. Aktivně se účastní jednání na tvorbě evropské i národní legislativy, včetně mezinárodních jednání při Evropské komisi. Stanovuje s celostátní působností konkrétní postupy při převádění legislativy do praxe a vytváří metodiku pro oblast celního řízení, např. formou tvorby interních předpisů celní správy a stanovisek. Jeho pracovní zařazení zahrnuje též lektorskou činnost v rámci celní správy i vůči veřejnosti a spolupráci s ostatními orgány státní správy při výkonu jejich působnosti, zejména s orgány finanční správy v oblasti daně z přidané hodnoty.

Online - živý přenos

Online - živý přenos

Živé vysílání probíhá online, technické pokyny vám zašleme e-mailem.

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve Vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu emailem.