Seminář: Cenotvorba a výběr, vyhodnocení a úpravy cenové politiky

Seminář: Cenotvorba a výběr, vyhodnocení a úpravy cenové politiky

Kalkulace firemních nákladů pomocí cen, které ponesou zisk a budou přijatelné pro zákazníky

Termín: 29. 5. 2015
Přednáší:

Růst tržní hodnoty podniku hraje zásadní roli pro měření výkonnosti managementu a utvoření jasné představy, kolik je za danou firmu trh ochoten nabídnout v případě jejího prodeje. Poznejte hlavní nástroje a metody stanovení hodnoty společnosti a naučte se z nich vycházet při svých obchodních aktivitách.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře

Cenotvorba je velmi komplexní disciplína. Náš seminář vám pomůže porozumět způsobu volby vhodné metody kalkulace v podnikové praxi, získat praktické dovednosti při sestavování kalkulací firemních nákladů a určování cen, které by pokryly náklady, nesly zisk a nebyly vysoké pro zákazníky.

Díky interaktivnímu výkladu zkušené lektorky založeném na modelových příkladech z praxe a aktivním zapojení samotných účastníků pochopíte nejen nákladové stránky podnikání, ale také praktické nastavení cen podle principu vnímání hodnoty, kterou zákazník za zaplacený produkt očekává.

Klikněte zde pro detailní Program semináře.

Komu je seminář určen

Seminář je určen pro majitele firem, vedoucí pracovníky, zaměstnance finančního či marketingového oddělení soukromých společností.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde. 

PROGRAM CELODENNÍHO SEMINÁŘE (9.00-15.30)

 

  • Náklady firmy, jejich uspořádání a sledování ve firmě
  • Základy rozhodování při řízení nákladů
  • Nákladové optimalizace
  • Kalkulace nákladů produktů v podnikové praxi
  • Volba správné kalkulační metody
  • Metodika tvorby cen – nákladově orientovaná, poptávkově orientovaná, konkurenčně orientovaná
  • Nejčastější chyby v cenotvorbě a jak se jim vyvarovat
  • Praktické příklady výpočtu kalkulací nákladů různými metodami

  

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D., profesionálně školí témata řízení finančních zdrojů podniku, kalkulace nákladů, zhodnocování investic a další.