Seminář: Datové schránky 2017 — novinky, postupy, praktické rady

Seminář: Datové schránky 2017 — novinky, postupy, praktické rady

Vyhněte se pochybení v elektronickém světě

Termín: 21. 3. 2017
Přednáší:

Datové schránky vnesly do spisové služby řadu zásadních komplikací a nejasností, které souvisejí s probíhajícím procesem elektronizace veřejné správy. Jde o problémy technické a právní, například zajištění uchovatelnosti dokumentu v elektronické podobě do budoucna nezávisle na hardwaru a softwaru. Další komplikace právní povahy často vznikají v případě převodů či změn formátů, kdy může dojít ke ztrátě autenticity dokumentů. Poznejte význam, výhody, postupy a časté problémy z praxe, jež se s datovými schránkami pojí - pod vedením praktika s 15letou praxí!

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře

Lektor-praktik vás na našem praktickém semináři provede základními pravidly a postupy, které souvisejí s problematikou datových schránek a souvisejícími tématy. Podrobný obsah semináře naleznete zde.

Komu je seminář určen

Praktický seminář Datové schránky 2017 je určen všem typům původců - především zástupcům veřejné správy (zejména těm, kteří zodpovídají za výkon spisové služby – metodikům spisových služeb). Poslouží vhodně též soukromoprávním původcům.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde. 

PROGRAM SEMINÁŘE (9:00-14:00)

  1. Datové schránky jako součást spisové služby
  2. Technické a právní problémy elektronických dokumentů
  3. Autorizovaná konverze
  4. eIDAS a jeho odraz na datové schránky
  5. Registr smluv a datové schránky
  6. Dlouhodobá archivace jakožto hlavní problém elektronického světa
  7. Elektronické systémy spisových služeb
  8. Informace na internetu – jak najít to podstatné

 

+ prostor pro závěrečnou diskusi s lektorem

Mgr. Jan Schwaller

Jan Schwaller vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy obor historie – archivnictví a pomocné vědy historické.