Seminář: Datové schránky ve spisové službě

Seminář: Datové schránky ve spisové službě

Novinky, postupy a praktické rady. Akreditovaný kurz!

Termín: 21. 9. 2017
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Datové schránky vnesly do spisové služby řadu zásadních komplikací a nejasností, které souvisejí s probíhajícím procesem elektronizace veřejné správy. Jde o problémy technické a právní. Připravili jsme pro vás praktický kurz, který přináší postupy řešení častých problémů z praxe.

Tento seminář je akreditován u Ministerstva vnitra ČR!

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře

Seminář určen pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků veřejné správy, kteří se podílejí na zajišťování správy dokumentů.

Cílem kurzu je vysvětlit fungování Informačního systému datových schránek (ISDS) a zasadit nakládání s datovými zprávami do kontextu výkonu spisové služby, zejména pak v souvislosti s jejich správným příjmem, evidencí, podepisováním, odesíláním a ukládáním podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a dalších právních předpisů.

Důraz bude kladen na vysvětlení implementace evropského nařízení eIDAS a zákona číslo 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve veřejné správě.

Přečtěte si podrobný program semináře.

Komu je seminář určen

Seminář je určen všem typům původců - především zástupcům veřejné správy (zejména těm, kteří zodpovídají za výkon spisové služby – metodikům spisových služeb), úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků. Poslouží vhodně též soukromoprávním původcům. V neposlední řadě všem, kteří si potřebují doplnit akreditované vzdělání a získat osvědčení o absolvování semináře akreditovaného u MV ČR.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ o absolvování semináře akreditovaného u MV ČR, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu.

PROGRAM AKREDITOVANÉHO SEMINÁŘE (9:00-16:00)  

Problematika ISDS

 • ISDS jako součást e-governmentu ve veřejné správě v kontextu
 • Právní úprava ISDS
 • Základní pojmy při správě elektronických dokumentů

Datové zprávy jako součást spisové služby

 • Elektronické dokumenty ve spisové službě
 • ISDS jako součást elektronických systémů spisových služeb
 • Technické a právní aspekty datových zpráv
 • Spisový řád a další vnitřní předpisy původce dotýkající se správy elektronických dokumentů
 • Bezpečnostní rizika v oblasti správy elektronických dokumentů

Životní cyklus datových zpráv v podmínkách veřejné správy

 • Příjem datových zpráv
 • Evidence a oběh elektronických dokumentů
 • Podepisování elektronických dokumentů
 • Ukládání elektronických dokumentů
 • Elektronické skartační řízení

Implementace nařízení eIDAS a zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve veřejné správě

 • Základní informace o implementaci nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu (eIDAS)
 • Základní informace k zákonu č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • Dlouhodobá a důvěryhodná archivace elektronických dokumentů

Mgr. Jan Schwaller

Jan Schwaller vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy obor historie – archivnictví a pomocné vědy historické.

Villa Voyta, Praha 4

Villa Voyta, Praha 4

K Novému dvoru 124/54, Praha 4 142 00

Školení se koná v elegantním prostředí secesního Hotelu Villa Voyta****. Semináře jsou pořádány v budově označené Voyta Garni (hned naproti hotelu Villa Voyta).

 

Kudy?

Doprava autem: z Jižní spojky kilometr 7,5 - exit Pankrác, Libuš, Krč

Nebo: z Jižní spojky kilometr 6,0 - exit Jesenice, Centrum, Michle

Doprava MHD - metro C, stanice Kačerov, následně autobusem 196, 139, 106, 510 cca 4 minuty jízdy. Vystupte na zastávce Sulická, ze které se chůzí dostanete do Hotelu Villa Voyta za 3 minuty, velká směrovka je umístěna přímo u zastávky.

 

Parkování

Pokud pojede automobilem, parkovat lze pohodlně v přilehlých ulicích - nejsou zde modré zóny.