Seminář: Efektivní systém vedení lidí ve výrobě

Seminář: Efektivní systém vedení lidí ve výrobě

Vliv hodnocení, motivace a odměňování zaměstnanců na výsledky firmy

Termín: 7. 6. 2017
Přednáší:

Vedoucí pracovníci pracují pod stále větším tlakem. Úspěšnost jejich práce je dána kombinací tří faktorů - efektivním vedení podřízených, pochopením jejich motivů, potřeb, potenciálu a samozřejmě používáním selského rozumu. Dobře zavedený a používaný systém hodnocení pracovníků v sobě zahrnuje kombinaci motivace a stimulace. Snahou manažera je efektivně rozmístit své lidi na jednotlivá pracovní místa či pomáhat a podporovat je při jejich rozvoji. Účastníci semináře získají inspiraci a návod, jak zkvalitnit svůj provoz správným hodnocením, motivací, rozvojem a odměňováním zaměstnanců. Navíc budete mít možnost pokládat otázky, na které dostanete konkrétní odpověď a vyřešit si své praktické problémy.
 

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře

Cílem semináře je získat návod, jak přetransformovat vizi, hodnoty a cíle firmy do denních úkolů zaměstnanců ve výrobě. Účastníci si osvojí techniky potřebné pro úspěšné vedení lidí. Zdokonalí se v různých typech rozhovorů (motivační, hodnotící, zpětná vazba). Navíc budou mít příležitost porovnat své praktiky s teoreticky podloženými postupy.
 
Kromě správných technik zaměřených na vedení lidí si projdeme i soft stránku, a to zásady motivace, hodnocení a efektivní komunikace.
Shrne Vám nejaktuálnější a nejčastěji využívané formy hodnocení a odměňování ve výrobě. Dozvíte se také jak si udržet kvalitní zaměstnance peněžními i nepeněžními výhodami a jak je využít jako účinný prostředek motivace a stabilizace. Upozorníme na nejčastější chyby a úskalí v praxi při odměňování.

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je seminář určen

Seminář je určen předákům, mistrům, vedoucím dělnických kolektivů, manažerům výroby i vedoucím pracovníkům odpovědným za výsledky výrobního oddělení jako celku.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde. 

PROGRAM CELODENNÍHO SEMINÁŘE (9,00–15,30 hod.)

 

1. Vedení lidí
    Vedení lidí ve výrobní firmě
    Cyklus řízení
    Zručný manažer / leader
    Výkonnost lidí vs. výkonnost procesů
 
2. Motivace zaměstnanců
    Podniková kultura vs. motivace lidí
    Jak sladit potřeby firmy, týmu a jednotlivce
    Motivační rozhovor
 
3. Řízení výkonnosti hodnocení a odměňování výkonu
    Personální nástroje cíleného řízení
    Hodnocení zaměstnanců a účinná kontrola
    Hlavní kritéria při hodnocení a odměňování
    Zpětná vazba (pozitivní i negativní) - jak ji říct resp. přijmout
    Efektivní odměňování ve výrobě
    Krátkodobé vs. dlouhodobé odměňování
    Peněžní vs. nepeněžní odměňování

Martin Hradský

Martin Hradský

Martin Hradský se dlouhodobě věnuje systémům zlepšování. Vede a podílí se na optimalizačních projektech ve firmách jak v České republice, tak i na Slovensku. Specializuje se na rozvojové vzdělávání týmů a jednotlivců. Ukazuje cestu, jak budovat inovativní podniky díky zapojení zaměstnanců na všech úrovních organizační struktury. Externě nejčastěji pracuje ve výrobních podnicích, interně působí jako personální ředitel.