Seminář: Efektivní vedení týmů a lidí pro ředitele škol

Seminář: Efektivní vedení týmů a lidí pro ředitele škol

Moderní leadership ve škole – ředitel školy jako kvalitní lídr

Termín: 2. 6. 2016
Přednáší:

Veškerých výsledků a cílů se ve škole dosahuje přes lidský potenciál. Systematické a správné vedení lidí a týmů – leadership  – je proto klíčovým a zásadním faktorem kvalitního managementu školy. Ti nejlepší ředitelé jsou nejen dobrými lídry, ale tuto dovednost současně systematicky pěstují u sebe i u svých spolupracovníků.
Zkušený lektor s dlouholetou praxí vedení školy vám představí současné trendy v leadershipu s přihlédnutím na školská specifika a možnosti. V neposlední řadě vás seznámíme s konkrétními návody, nápady a osvědčenými modely a řešeními z praxe. Využijte možnost odborné konzultace vašeho problému!

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře

 • Předat vám užitečné, prakticky využitelné poznatky z oblasti leadershipu.
 • Seznámit vás s konkrétními  postupy  ověřenými v praxi, včetně návodu, jak je optimálně přizpůsobit vašim konkrétním podmínkám.
 • Nabídnout vám možnost konzultovat vaši specifickou situaci nebo problém.
 • Poradit a doporučit, jak optimalizovat vztahy a klimata ve vašich kolektivech.
 • Nápady a návody, jak nejlépe využít potenciál vašich nejlepších pedagogů a jak je vést jako lídry, kteří budou užitečnou oporou a pomocí nejen vám, ale i dalším kolegům

Klikněte zde pro detailní Program semináře. S obchodními pomínkami se můžete seznámit zde.

Komu je seminář určen

Seminář Efektivní vedení týmů a lidí pro ředitele škol je určen:

 • Progresivním ředitelům, kteří si  uvědomují význam správného vedení, neustále se v něm zdokonalují a své zkušenosti konfrontují s novými trendy a poznatky tohoto oboru.
 • Rozšířenému vedení škol (ZŘŠ, VP…), kteří se podílejí na vedení školy a kteří rovněž pracují se svými týmy a skupinami učitelů.
 • Zřizovatelům škol, kteří vedou skupiny ředitelů svých škol a jím zřízených organizací (knihovny, DDM, mimoškolní organizace…).

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně webináře je nahrávka dostupná po dobu 3 měsíců, kterou můžete zhlédnout i opakovaně.

PROGRAM CELODENNÍHO SEMINÁŘE (9.00–15.30)

Z programu semináře vybíráme např.:

 • Zákonitosti, principy a univerzálně platná pravidla pro úspěšné vedení lidí. Co se skutečně děje, vyplácí a funguje a co jsou jen pověry a líbivá klišé?
 • Nejnovější výzkumy, poznatky z oboru, které budou užitečné i pro vás.
 • Základní klimata ve vašich týmech, jejich znaky. Jak je můžete ovlivnit a případně měnit požadovaným směrem?
 • Role vnější motivace, její možnosti i omezení, vhodné formy použití.
 • Schopnost rozpoznat a odlišit, co je a co není možné, zejména v současné školské legislativě a praxi. I když víme, jaké je nejlepší řešení, ještě neznamená, že je lze realizovat a jak z toho ven.
 • Konfliktní lidé, situace a následné důsledky – krizový management.
 • Případové studie – konkrétní příběhy a příklady z praxe škol jako poučení a nástroj správného vyhodnocení a následného dobrého řešení.
 • V případě zájmu možnost analýzy vaší specifické situace – pomůžeme najít a doporučit optimální řešení.

Mgr. Miloslav Hubatka

Miloslav Hubatka vystudoval Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Přes dvacet let pracoval ve školství, z toho 10 let jako ředitel základní školy se zaměřením na moderní technologie a rozvoj nadání a talentu dětí.