Seminář: Ekologické povinnosti firem v roce 2020 včetně hlášení do ISPOP

Seminář: Ekologické povinnosti firem v roce 2020 včetně hlášení do ISPOP

Aktuální přehled změn ekologických povinností v praxi

Termín: 13. 11. 2019
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Jste si jisti, že ve své ekologické agendě postupujete dle aktuální legislativy? Víte, jaké nové povinnosti vás čekají kvůli změnám v zákoně o odpadech, obalech a výrobcích s ukončenou životností? Odborník vám na školení poradí, jak v praxi postupovat také při povinných hlášeních do ISPOP!

Přihlaste se i se svým kolegou a získáte 15% slevu!

5 490 Kč
bez DPH

Cíl semináře

Na semináři Ekologické povinnosti firem v roce 2020 včetně hlášení do ISPOP si přehledně a uceleně představíme aktuální ekologickou problematiku, platnou legislativu životního prostředí a z ní vyplývající povinnosti a jejich řešení v roce 2020.

Zaměříme se na hlavní problémy objevující se v praxi. Dozvíte se, jaké požadavky se na vás vztahují a jak se s nimi nejlépe vypořádat, abyste předešli všem sankcím ze strany kontrolních orgánů v případě jejich nesplnění.

Představíme vám také nejčastější nedostatky v ekologických povinnostech z praxe. Seznámíme vás s jejich možnými následky a doporučíme způsoby, jak jim lze účinně předcházet.

Více informací naleznete v obsahu semináře.

Komu je seminář určen

Seminář Ekologické povinnosti firem v roce 2020 včetně hlášení do ISPOP je určen pracovníkům odpovědným za ekologii podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění, zavádění, udržování a auditování systému managementu péče o životní prostředí podle ISO 14001. Dále je vhodný k získání přehledu pro statutární zástupce společností, majitele firem a vrcholové vedení.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě a teplý oběd.

PROGRAM CELODENNÍHO SEMINÁŘE (9,00–15,00 hod.)
 

 • Připravovaná legislativa – nový zákon o odpadech, obalech a výrobcích s ukončenou životností
 • Chemické látky na pracovišti (REACH, CLP)
 • Prevence závažných havárií, protokoly o nezařazení
 • Zákon o odpadech a odpadové hospodářství
 • Obaly a ohlašování jejich uvádění na trh
 • Využití a ochrana vod, emisní limity pro vypouštění
 • Ochrana ovzduší
 • Regulované látky – kontroly a evidence zařízení, označování, GWP
 • Integrovaná prevence
 • ISPOP – povinné hlášení odpadů, vody, vzduchu, IRZ + aktuální změny
 • Ekologická újma a hodnocení rizik – důvody pro aktualizaci

Ing. Josef Marek

Josef Marek vystudoval FEL ČVUT v Praze, následně pak postgraduální studium životního prostředí na Stavební fakultě ČVUT, kurz auditora pro ŽP a další.

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

5 490 Kč
bez DPH