Seminář: Energetický audit a průkaz budovy

Seminář: Energetický audit a průkaz budovy

Povinnosti po novele zákona 406/2000 Sb. a aktuálně dostupné dotační programy

Termín: 26. 3. 2014
Přednáší:

Legislativní úpravy energetické náročnosti budov přinášejí celou řadu nových povinností pro vlastníky, stavebníky a provozovatele budov. Nejznámější z nich je vyhláška č. 78/2013 Sb., z níž plyne povinnost opatřit si energetický průkaz budovy. Na semináři vás seznámíme s nejdůležitějšími změnami a zkušenostmi s novelizovaným zákonem 406/2000 Sb., a poradíme vám, za jakých podmínek můžete žádat o finanční prostředky z aktuálně dostupných dotačních programů.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře

Cílem semináře Energetický audit a průkaz budovy je srozumitelně a komplexně vás seznámit s povinnostmi plynoucími z legislativních změn, které se týkají vlastníků, stavebníků a provozovatelů budov. Naznačíme si také očekávaný vývoj požadavků na energetickou náročnost budov dle nároků stanovených novou Evropskou směrnicí o energetické náročnosti v kontextu místních podmínek České republiky.

Zaměříme se na platné normy vztahující se k tepelně technickým vlastnostem budov a představíme si současnou metodiku vyhodnocování budov a jejich kategorizace. Uvedeme si typické i méně obvyklé příklady budov z pohledu stanovení energetické náročnosti v mezích platné legislativy.

Vzhledem k tomu, že dokumenty zanesené v zákoně č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů jsou ve většině případů povinnou přílohou dokumentace pro stavební povolení a žádostí o dotace na realizace energetických úspor, věnujeme část semináře i možnostem získání finančních prostředků z nejrůznějších dotačních programů, zejména „Nová zelená úsporám“, „Operační program životní prostředí“ atd.  

Klikněte zde pro detailní Program semináře.

Komu je seminář určen

Seminář Energetický audit a průkaz budovy je určen manažerům a odpovědným pracovníkům v oblasti správy nemovitostí, stavebních investic a energetického hospodářství v soukromých společnostech i v organizacích veřejné správy
a samosprávy.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde. 

PROGRAM CELODENNÍHO SEMINÁŘE (9,00 - 15,30 hod.)

1. Zákon č. 406/2006 Sb., o hospodaření s energií ve znění pozdějších předpisů
a povinnosti vyplývající z tohoto zákona pro vlastníky, stavebníky a provozovatele budov
2. Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov se zaměřením na povinnost vypracování energetického průkazu budovy:
 • kdo má povinnost nechat vypracovat průkaz
 • co musí průkaz obsahovat
 • kdo může energetický průkaz vypracovat
 • k jakému účelu je průkaz vystavován (výstavba, rekonstrukce, prodej, pronájem)
 • odlišnosti při vypracování energetického průkazu u stávajících budov
  a u novostaveb
 • finanční a časová náročnost
3. Možnosti financování úsporných opatření
 • aktuální „živé“ dotační programy informace
 • kritéria pro získání dotace, oprávnění žadatele
 • požadavky na dokumentaci k podání žádosti
 • specifické technické požadavky vybraných programů

Ing. Daniel Bubenko

Daniel Bubenko se zabývá problematikou úspor energie, energetické náročnosti budov, obnovitelných a environmentálně šetrných zdrojů energie, energetického využití odpadů a energetické bezpečnosti.

Ing. David Borovský

David Borovský je absolventem oboru Technika životního prostředí na Strojní fakultě ČVUT v Praze.