Seminář: Právě otevřené a očekávané dotační výzvy 2015–2016 pro podnikatele

Seminář: Právě otevřené a očekávané dotační výzvy 2015–2016 pro podnikatele

O co žádat, jak si poradit s MS2014+ a dalšími nástrahami dotací EU

Termín: 4. 9. 2015
Přednáší:

Konečně známe podmínky prvních výzev v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost i dalších programů. Oproti původním proklamacím o celkovém zjednodušení dotačních pravidel je ale realita vyhlášených a očekávaných výzev odlišná. Na první pohled podpořitelné projekty mohou nyní narazit na podmínky, které nejsou řídícími orgány zřetelně komunikovány. Zúčastněte se semináře, díky kterému získáte komplexní znalost o aktuálních podpůrných programech a dostanete rady pro úspěch vaší žádosti.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře

Vedle OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost budou na semináři představeny i ostatní významné dotační programy s očekávanými výzvami v letech 2015–2016. Účastníci dostanou cenná upozornění, na co si dát při přípravě svých projektů pozor, jaká pravidla se změnila a co je nového – například určení velikosti podniku ovlivňující procentní výši dotace už není tak jednoduché jako dříve.

Také prostředí pro podávání dotačních žádostí a správu realizační fáze projektu MS2014+ je zcela nové a na první seznámení ne příliš uživatelsky přátelské. Díky tomu, že vám osvětlíme všechny novinky, však může vaše žádost uspět napoprvé, případně vám pomůžeme předejít marným očekáváním.

Na semináři získáte detailní informace o oblastech podpory pro podnikatele, o způsobu finanční podpory (vratné či nevratné finanční prostředky) a územním vymezení podporovaných regionů. Účastníci pak budou mít k dispozici veškeré relevantní znalosti a praktická doporučení k tomu, aby mohl učinit rozhodnutí o naplánování významných investic, a to za podpory všech dostupných programů podpory.

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je seminář určen

Seminář je určen pro podnikatelský sektor: výrobní podniky, podniky aktivní v oblasti výzkumu a vývoje a IT společnosti podnikající na území České republiky. Užitečné informace přinese stejně tak firmám všech ostatních zaměření působícím na území ČR.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře je občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde. 

PROGRAM CELODENNÍHO SEMINÁŘE (9,0015,30 hod.)

  • Přehled a popis aktuálních výzev v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 na příkladu modelových úspěšných projektů pro každou výzvu,

 

  • Nová úskalí dalších výzev oproti jejich předchůdcům

 

  • Nové prostředí pro podávání žádostí MS 2014+, rychlý průvodce novinkami a problematickými pasážemi

 

  • Popis dalších – očekávaných výzev v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020

 

  • Strukturální fondy 2014–2020 - oblasti zveřejněné a očekávané podpory podnikatelských projektů u ostatních OP

 

  • Přehled dalších otevřených a očekávaných dotací mimo programy strukturálních fondů

 

  • Vyhodnocení čerpání z období 2007–2014

 

  • Případová studie kontroly projektu na místě v rámci OPPI a zásadní chyby realizace projektu z období 2007– 2013

 

  • Změny metodického prostředí z pohledu žadatele v období 2014–2020, nová definice velikosti podniku a pravidla de minimis

 

  • Diskuse účastníků, otázky a odpovědi

Ing. Martin Dítě

Martin Dítě je odborníkem na dotační problematiku, je zároveň autorem i lektorem.