Seminář: Finanční kontrola ve veřejné správě v roce 2021

Seminář: Finanční kontrola ve veřejné správě v roce 2021

Principy vnitřního řízení a finanční kontroly v praxi podle aktuální legislativy

Termín: 20. 1. 2021
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Nastavení účinného systému kontrol u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu ÚSC i ze státního rozpočtu je základní povinností každé organizace. Víte, jaké změny nastaly v roce 2020? Co dalšího se chystá v roce 2021? Získejte přehled nejen o aktuálních právních předpisech po změnách v letošním roce, ale také o skutečném rozsahu pravomocí a odpovědností zaměstnanců při rozhodování o nakládání s veřejnými prostředky.

Právě probíhá Black Friday. Využijte úžasné slevy a ušetřete. Na tento seminář pro vás máme slevu 20 %!

5 190 Kč 4 152 Kč
bez DPH

Prezenčně, nebo online? Je to na vás!

Seminář proběhne v souladu s aktuálními podmínkami vládního nařízení pro pořádání vzdělávacích akcí. Zaručujeme vám maximálně 9 účastníků na místě a dodržení nejvyšších hygienických standardů, takže se nemusíte ničeho obávat.

Pokud se nechcete či nemůžete zúčastnit prezenčního semináře z důvodu nařízení zaměstnavatele, karantény apod., o svůj seminář nepřijdete! Zprostředkujeme vám přímý přenos, který si jednoduše pustíte na svém PC, notebooku či telefonu. Nepřijdete ani o možnost pokládat dotazy lektorovi. Pokud už teď víte, že využijete možnosti přímého přenosu, uveďte nám prosím do objednávky heslo „přímý přenos“.

Cíl semináře

Každý orgán veřejné správy má povinnost zavést a provádět účinný vnitřní kontrolní systém, který ochrání svěřené veřejné prostředky pomocí nastavení finanční kontroly. V roce 2020 však novela zákona o finanční kontrole zavádí zcela nové povinnosti, které musí každá veřejná organizace znát.

Od 1.1.2020 se nová pravidla navíc vztahují i na dobrovolné svazky obcí, které budou muset zásadně změnit vnitřní pravidla řízení.

Seminář je určen jako kontrolovaným, tak kontrolujícím osobám. Kontrolované osoby se dozvědí, jak kontrola probíhá, jaké jsou její práva a povinnosti a na co se připravit. Poskytovatelé příspěvků naopak zjistí, jak správně nastavit systém veřejnosprávních kontrol dle nového zákona. Všechny orgány veřejné správy díky semináři budou umět zavést vnitřní kontrolní systém včetně předběžných kontrol. 

Přijďte na seminář a poznejte svá práva a povinnosti včetně situací, za které nesete trestní odpovědnost.

Klikněte zde pro detailní program semináře.

 

Komu je seminář určen

Seminář Finanční kontrola ve veřejné správě v roce 2021 je určen vedoucím orgánů veřejné správy, kteří jsou ze zákona zodpovědní za zavedení všech povinností nastavených zákonem o finanční kontrole. Dále všem vedoucím i ostatním pracovníkům veřejného sektoru pracujících na všech úrovních v oblasti:

 • zavádění vnitřního kontrolního systému (příkazci operace, správci rozpočtu, hlavní účetní, atd.)
 • rozhodování o přijetí nebo poskytnutí dotací
 • zajištění systému kontrol žadatelů i příjemců u poskytovaných dotací
 • zajištění systému vnitřních kontrol plnění všech podmínek nastavených poskytovatelem u přijatých dotací
 • kontrol hospodaření zřízených příspěvkových organizací

Přínosný bude také pro auditory nebo jiné osoby zabývajícími se kontrolami v oblasti veřejné správy.

 

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě a občerstvení v průběhu semináře.

Seminář proběhne v souladu s aktuálními podmínkami vládního nařízení pro pořádání vzdělávacích akcí. Zaručujeme vám maximálně 9 účastníků na místě a dodržení nejvyšších hygienických standardů, takže se nemusíte ničeho obávat. Můžete využít také přímého přenosu.

PROGRAM ONLINE SEMINÁŘE (9:00–15:00 hod.)

Nová legislativa v roce 2020 a 2021

 • Významné změny pro všechny DSO k 1.1.2020 a pro ostatní orgány veřejné správy
 • Významné změny pro zpracovatele a odesílatele ročních zpráv
 • Změny s účinností k 1.1.2020
 • Informace MFČR a MVČR

 Zákon o finanční kontrole

 • Podstata finanční kontroly
 • Cíle finanční kontroly
 • Organizační zajištění finanční kontroly

 Veřejnosprávní kontrola

 • Zákon o kontrole
 • Veřejnosprávní kontrola u žadatelů a příjemců dotace, příspěvků, návratné finanční výpomoci, změny v návaznosti na legislativu
 • VSK u zřízených p.o.

 Vnitřní kontrolní systém

 • Jak stanovit rozsah pravomocí a odpovědností – příklady
 • Jak zajistit oddělení pravomocí - příklady
 • Jak na záznamy o provedených kontrolách - příklady

 Řídící kontrola

 • Předběžná kontrola, průběžná kontrola, následná kontrola
 • Stanoviska MFČR – kdy kontroly ano, kdy ne, jaká doporučená forma
 • Způsoby provedení řídící kontroly
 • Praktický průběh předběžné kontroly
 • Příklad řídící kontroly u výdajů
 • Příklad řídící kontroly u příjmů
 • Záznamy o kontrole

 Interní audit

 • Působnost útvaru interního auditu
 • Možnosti spolupráce v rámci řídící kontroly
 • Nová metodika CHJ

 Zavedení VKS v praxi a systém vnitřních směrnic

 • Příklady vnitřních předpisů
 • Podpisové vzory
 • Systémy řízené dokumentace – možné formy
 • Vzory písemností a příklady kontrolních listů
 • Systém vnitřních směrnic, jejich vzory a aktualizace

Nejčastější nedostatky

 • Příklady nedostatků v praxi
 • Nejčastější dotazy, chyby, praktické poznatky a rady k aplikaci zákona o finanční kontrole

Ing. Hana Juráňová

Hana Juráňová je daňovou poradkyní a auditorkou.

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

5 190 Kč 4 152 Kč
bez DPH