Seminář: Finanční řízení a analýza firmy v příkladech

Seminář: Finanční řízení a analýza firmy v příkladech

Jak na zhodnocení a řízení finanční výkonnosti podniku: Získejte fundovaný přehled o souvislostech finančního účetnictví

Termín: 13. 12. 2016
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Seznamte se s finančním řízením a analýzou Vaší firmy s námi. Efektivní finanční řízení je zárukou plynulého provozu firmy, dostatku hotovostních prostředků, efektivní práce se zdroji krytí majetku a bezpečně vynaložených investic, které umožní firmě růst. Finanční analýzu chápeme jako nástroj vyhodnocování finanční pozice podniku. Tato analýza zahrnuje celou škálu metod přispívajících k řešení nejrůznějších rozhodovacích úloh. Seminář je zaměřen na procvičení si různých rozhodovacích úloh finančního řízení a analýz prostřednictvím příkladů z praxe a případových studií.
 Na tento seminář je možné se přihlásit pouze do pátku 9. 12. do 15:00. Děkujeme za pochopení!

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře

Cílem semináře je ukázat účastníkům praktické aplikace metod finanční analýzy prostřednictvím konkrétních příkladů a případových studií.

Na semináři si s paní lektorkou vyzkoušíte, jak zhodnotit finanční zdraví pomocí poměrových ukazatelů a jaké jsou mezi nimi vazby, dále jak stanovit optimální výši oběžného majetku tak, aby se minimalizovalo riziko platební neschopnosti a zároveň vysoká likvidita nesnižovala rentabilitu. Dále si vyzkoušíte sestavení platebního kalendáře. Věnovat se budete řízení pohledávek, kde si pomocí příkladů vyzkoušíte, zda je pro podnik poskytnutí pohledávky akceptovatelné, či nikoliv nebo jak určit maximální výši skonta. Nevyhnete se ani analýze kapitálové struktury či zhodnocení podnikové investice.

Absolvováním semináře získáte základní dovednosti ke zhodnocení finančního zdraví podniku a jeho řízení. Zkusíte si optimalizovat pracovní kapitál a sestavit platební kalendář, zhodnotit likviditu a další oblasti finanční výkonnosti a oživíte si vazby mezi nimi.

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je seminář určen

Seminář Finanční řízení a analýza firmy v příkladech je určen:

   • finančním analytikům,
   • podnikatelům,
   • majitelům firem,
   • pracovníky controllingu a obchodu
   • dalším zaměstnancům zodpovědným za finanční situaci.

Vstupním předpokladem je, že posluchači disponují základními ekonomickými a účetními znalostmi, které si potřebují prohloubit s přihlédnutím k problematice, kterou řeší ve své každodenní praxi.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde. 

PROGRAM CELODENNÍHO SEMINÁŘE (9:00-15:30)

Jednotlivá témata budou diskutována a demonstrována pomocí řešení konkrétních příkladů a případových studií.

 

 1. Finanční výkonnost a její měření

 

 1. Poměrové ukazatele rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti a jejich aplikace

 

 1. Zhodnocení vztahů mezi jednotlivými oblastmi finanční výkonnosti

 

 1. Řízení likvidity a stanovení optimální výše čistého pracovního kapitálu

 

 1. Platební kalendář

 

 1. Pohledávky a vybrané nástroje jejich řízení

 

 1. Optimalizace kapitálové struktury

 

 1. Firemní investice

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Petra Štamfestová absolvovala bakalářské a magisterské studium na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.

Nakladatelství FORUM (2. patro), Praha 8

Nakladatelství FORUM (2. patro), Praha 8

Střelničná 1861/8a, Praha 8 182 00

Zasedací místnost přímo v prostorách Nakladatelství FORUMMísto konání je bezbariérově přístupné.

 

Kudy?

a) autem - z centra Prahy směr Teplice, Troja, Kobylisy

b) metrem

  • trasa C Kobylisy - lze dojít pěšky nebo 1 zastávka tram č. 10 - zastávka Střelničná

c) tramvají č. 3, 10, 17 či 24- zastávka Kobylisy

d) autobusem č. 177, 152 - zastávka Kobylisy 

 

Parkování

Doporučujeme k cestě do Nakladatelství využít MHD!

Zaparkovat zde lze v přilehlých ulicích, kde jsou parkovací automaty.

Galerie