Seminář: GDPR v praxi MŠ

Seminář: GDPR v praxi MŠ

Praktická příprava na nařízení EU ve školním prostředí

Termín: 20. 3. 2018
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Také škol se týká nové nařízení EU, jež přináší nová pravidla pro ochranu osobních údajů. GDPR zpřísňuje nakládání s osobními údaji dětí, žáků, studentů, pedagogů i dalších zaměstnanců školy. Jak se musí změnit vnitřní předpisy školy? Musíte provést audit a zaměstnat pověřence pro ochranu osobních údajů? Nepanikařte, ale připravte se včas - nabízíme jedinečné školení prověřené již stovkami spokojených účastníků, které vám poskytne konkrétní návody.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Z ohlasů na předchozí termíny školení

… Se seminářem jsme byli všichni spokojeni. Výklad lektora byl jasný, přehledný, srozumitelný. Po dlouhé době všechny zaměstnance školení bavilo… (ředitelka ZŠ)

 … Bylo to velmi zdařilé. Pan Pivoda mluvil srozumitelně a měl s řediteli trpělivost. Nezbývá než doufat, že uvedení GDPR proběhne hladce... (zástupkyně MěÚ)

 ... Chválím lektorovo vystupování, pohotovost, vědomosti a schopnost zodpovědět dotazy… (učitelka ZŠ)

 … Pan Pivoda je školitel profesionál, jeho projev byl naprosto vynikající a erudovaný (…). Informace, které nám podal, byli jasně řečené, vysvětloval a odpovídal velice fundovaně na naše dotazy a příklady, tohle školení patřilo k těm nejlépe zdařilým. Ještě jednou velký dík a velká chvála. Již paní ředitelka začíná dělat opatření ve smyslu obsahu kurzu; bylo to přínosné i pro učitele… (ředitelka MŠ a ZŠ)

 … Ocenili jsme lektorovu připravenost, uvedení GDPR do praxe, výklad byl konkrétní a návodný… (učitelka MŠ)

 … Pozitivně hodnotím osobní nasazení lektora, pochopení pro problémy a nesnadnou situaci škol… (ředitel ZŠ)

 … Byly jsme velice spokojené, pan lektor věděl velmi dobře, o čem mluví. Ještě jednou děkuji za zprostředkování, byl to velmi poučný podvečer… (ředitelka MŠ a ZŠ)

Cíl školení

Cílem semináře GDPR ve škole od A do Z je seznámit školy (případně i školská zařízení) s novým nařízením EU a pomoci jim s orientací v množství změn v ochraně osobních údajů. Školy zpracovávají množství choulostivých informací o dětech, žácích, studentech i zaměstnancích. Je nejvyšší čas se začít připravovat, protože při nesplnění povinností hrozí i školám postih, který padá na hlavu ředitele. Teoretické metodiky, ani strohá doporučení zřizovatele vaši situaci nevyřeší. 

Náš lektor vás skutečně připraví, nikoliv zbytečně vyděsí! Na semináři s vámi krok za krokem probere, jak konkrétně se má vaše škola na změny nachystat a co musíte nově zavést do své praxe.

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je seminář určen

Seminář GDPR ve školách od A do Z je určen vedení škol i školských zařízení, případně i jejich zřizovatelům.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě, občerstvení v průběhu semináře.

PROGRAM PŮLDENNÍHO SEMINÁŘE (15. 5. 2018, 9.00–13.00)

Seminář poskytne účastníkům potřebnou orientaci v problematice ochrany osobních údajů v prostředí škol a přehled o povinnostech při zpracování osobních údajů dětí, žáků i pedagogů, včetně nové úpravy, kterou přinese nové obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů.

1. Základní informace o GDPR – specifika školního prostředí
2. Osobní údaje dětí, žáků, pedagogů
3. Postavení subjektů při zpracování osobních údajů školou
4. Pravidla a povinnosti při zpracování osobních údajů školou
- základní zásady
- souhlas subjektu údajů
- zabezpečení osobních údajů
- nové povinnosti při zpracování osobních údajů
5. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
6. Ochrana práv subjektu údajů
7. Předávání osobních údajů do zahraničí
8. Sankce hrozící školám za porušení povinností
9. Dozorové úřady, Evropský dvůr pro ochranu osobních údajů
10. Nastavení interních procesů ve škole při zajištění souladu s GDPR

Mgr. Radomír Pivoda

Radomír Pivoda se specializuje na ochranu osobních údajů a implementaci nařízení GDPR do praxe nejen školských zařízení. Aktuálně také působí jako pověřenec pro řadu škol. Dále se věnuje právu duševního vlastnictví, autorskému právu, ochraně osobnosti a právu informačních technologií.

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.