Seminář: Insolvenční zákon a řízení v praxi od 1. 7. 2017

Seminář: Insolvenční zákon a řízení v praxi od 1. 7. 2017

Aktuální změny po komplexní novele zákona

Termín: 6. 6. 2017
Přednáší:

Zajímá Vás problematika insolvenčního řízení z pohledu dlužníka nebo věřitele? Potýkáte se s insolvencí Vašich obchodních partnerů? S fázemi insolvenčního řízení dle platného zákona, jehož novelu právě projednává Parlament ČR, Vás seznámí praktický seminář. Získáte znalosti o tom, které právní nástroje použít při úpadku a které nástroje slouží k ochraně Vašich zájmů, pokud se dostanete do situace hrozícího úpadku.
 

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře:

Situace hrozícího úpadku se v současnosti stávají běžnou součástí podnikání a je třeba se na ně dostatečně připravit. Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou a jednotlivými fázemi insolvenčního řízení z pohledu věřitele i dlužníka, a to ve světle platného znění insolvenčního zákona, včetně v současnosti projednávané novelizace. Seminář poskytne účastníkům informace o způsobech úpadku dlužníka z pohledu právnických a fyzických osob a seznámí je s průběhem řízení v rámci řešení úpadku dlužníka i s problematikou hrozícího úpadku. V praktické části semináře budou účastníci seznámeni s procesem bezchybného podání přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení a podání insolvenčního návrhu. Pozornost bude věnována také úloze a postavení insolvenčního správce v insolvenčním řízení.

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je seminář určen:

Seminář Insolvenční zákon a insolvenční řízení v praxi je určen jak podnikatelům (právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajícím), kteří mají zájem o problematiku úpadku nebo hrozícího úpadku, tak podnikatelům, kteří přihlašují své pohledávky jako insolvenční věřitelé v rámci insolvenčních řízení svých dlužníků, čímž se stávají účastníky těchto řízení se všemi právy a povinnostmi z toho pro ně vyplývajícími. Seminář je současně určen i nepodnikajícím fyzickým osobám, které se ocitnou ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku a hledají způsob, jak tuto nastalou situaci řešit.

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě a občerstvení v průběhu kurzu. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde.

 

 

 

Program semináře (9:00-13:00):

  • Insolvenční zákon – systematika zákona, předmět úpravy.
  • Úpadek dlužníka a hrozící úpadek dlužníka.
  • Návrh na zahájení insolvenčního řízení – věřitelský a dlužnický.
  • Způsoby řešení úpadku dlužníka – platební neschopnost a předlužení.
  • Účastníci insolvenčního řízení – dlužník a insolvenční věřitelé.
  • Insolvenční správce, jeho úloha, pravomoci a odpovědnost v insolvenčním řízení, úloha, pravomoci a rozhodování soudu v insolvenčním řízení.
  • Věřitelské orgány v rámci insolvenčního řízení, jejich práva a povinnosti.
  • Majetková podstata, postavení věřitelů v insolvenčním řízení, zajištění věřitelé, uspokojování věřitelů dle jejich postavení v insolvenčním řízení.
  • Praktická část – insolvenční návrh, přihláška pohledávky do insolvenčního řízení a související dokumentace.

 

 

 

Mgr. Hynek Veselý

Hynek Veselý je odborníkem na obecné nařízení EU neboli GDPR.