Seminář: Intrastat 2021 – Časté chyby, novinky a praktické tipy

Seminář: Intrastat 2021 – Časté chyby, novinky a praktické tipy

Konkrétní případy i problémy z praxe a jejich řešení

Termín: 8. 4. 2021
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Máte povinnost vykazovat Intrastat? A víte, jak ho provádět v roce 2021 dle aktuální legislativy? Na příkladech z praxe vás zkušení lektoři seznámí s problematickými opravami ve výkazech, všemi novinkami a celým procesem tak, abyste nikde neudělali chybu. Konzultační seminář umožní obchodníkům správně provádět Intrastat i při složitějších obchodních případech a vyvarovat se sankcí za chybné vykazování Intrastatu.

Přihlaste se i s kolegou a získejte slevu 15 %.

5 490 Kč
bez DPH

Prezenčně, nebo online? Je to na vás!

Pokud se nechcete či nemůžete zúčastnit prezenčního semináře z důvodu nařízení zaměstnavatele, karantény apod., o svůj seminář nepřijdete! Zprostředkujeme vám přímý přenos, který si jednoduše pustíte na svém PC, notebooku či telefonu. Nepřijdete ani o možnost pokládat dotazy lektorovi. Pokud už teď víte, že využijete možnosti přímého přenosu, uveďte nám prosím do objednávky heslo „přímý přenos“.

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit s prováděním Intrastatu jak účastníky, kteří s jeho vykazováním začínají, tak účastníky, kteří již Intrastat vykazují a chtějí získat odpovědi na své dotazy k jeho provádění. Ocení ho také ti, kteří obchodníky s členskými státy Evropské unie zastupují.

Účastníci semináře získají všechny potřebné informace o vykazování údajů do Intrastatu včetně jejich pramenů. Seminář seznámí obchodníky se správným a jednotným výkladem ustanovení aktuálních právních předpisů o Intrastatu tak, aby nečinilo správné provádění Intrastatu problémy obchodníkům ani jejich zástupcům.

Na semináři budou také vyloženy připravované změny v Intrastatu účinné od 1. 1. 2022, které vyplývají z nařízení EU a Rady č. 2152/2019 o evropských podnikových statistikách a jeho prováděcí nařízení Komise 1197/2020, kterým se stanoví technické specifikace.  

Seminář je zaměřen na konkrétní problémy a případy, se kterými se zpravodajské jednotky v praxi často setkávají. Ucelený výklad umožní účastníkům lépe se orientovat v problematice provádění Intrastatu v České republice. 

Prohlédněte si detailní obsah semináře.

Komu je seminář určen

Seminář Intrastat 2021 – Časté chyby, novinky a praktické tipy je určen pro všechny společnosti, které obchodují s členskými státy Evropské unie nebo mají z jiných důvodů povinnost vykazovat údaje do Intrastatu.

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou elektronické podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd. 

Seminář proběhne v souladu s aktuálními podmínkami vládního nařízení pro pořádání vzdělávacích akcí. Zaručujeme vám dodržení nejvyšších hygienických standardů, takže se nemusíte ničeho obávat. Můžete využít také přímého přenosu.

PROGRAM SEMINÁŘE (9.00–14.00)

 1. Připravované změny v Intrastatu účinné od 1. 1. 2022
 2. Předpisy, prameny a kde získat informace o provádění Intrastatu
 3. Zboží sledované v Intrastatu
 4. Zboží nesledované v Intrastatu
 5. Vznik a zánik povinnosti vykazování údajů
 6. Zvláštní druhy a pohyby zboží  
 7. Malé zásilky
 8. Rozebrané zboží
 9. Kódy povahy transakce (praktické příklady)
 10. Zpracování dle smlouvy 
 11. Skupiny dodacích podmínek
 12. Kód zboží
 13. Vlastní hmotnost
 14. Množství v doplňkových měrných jednotkách
 15. Fakturovaná hodnota
 16. Přepočítací kurz
 17. Provádění oprav ve výkazech
 18. Dobropisy
 19. Sankce a chyby v provádění Intrastatu

Ing. Jan Bílý

Odborný rada v oddělení datové podpory statistiky zahraničního obchodu Českého statistického úřadu

Mgr. Veronika Trakalová

Metodička Intrastatu v oddělení datové podpory zahraničního obchodu Českého statistického úřadu.

Praha/online

Praha/online

Je na vás, zda si vyberete prezenční seminář, nebo online formu.

Prezenčně, nebo online? Je to na vás!

Pokud se nechcete či nemůžete zúčastnit prezenčního semináře z důvodu nařízení zaměstnavatele, karantény apod., o nic nepřijdete! Zprostředkujeme vám přímý přenos, který si jednoduše pustíte na svém PC, notebooku či telefonu. Nepřijdete ani o možnost pokládat dotazy lektorce. Pokud už teď víte, že využijete možnosti přímého přenosu, uveďte nám prosím do objednávky heslo „přímý přenos“. V případě, že z důvodu aktuálních vládních nařízení nebude možné organizovat semináře v prezenční formě, proběhne školení ve formě živého vysílání.

5 490 Kč
bez DPH