Seminář: Jak na majetek a odpisy z účetního i daňového pohledu

Seminář: Jak na majetek a odpisy z účetního i daňového pohledu

Tipy a rady - Návodné postupy - Aktuálně pro rok 2020

Termín: 24. 8. 2020
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Umíte rozlišit mezi daňovými a účetními odpisy? Jak využít všech skulinek pro co nejvýhodnější nastavení odepisování majetku? V praxi má odpisy špatně nastavené každá 3. organizace! Navštivte praktický seminář, kde se dozvíte, jak optimálně odepisovat všechny typy majetku při různých situacích.

I za tento seminář získáte body, které se vám automaticky započítávají do naší letní akce! Více informací zde.

5 490 Kč
bez DPH

Cíl semináře

Na celodenním semináři Jak na majetek a odpisy z účetního i daňového pohledu se dozvíte o rozdílech mezi daňovými a účetními odpisy a jak je nejlépe nastavit. V praxi se stále najde mnoho organizací, které mezi daňovým a účetním přístupem nerozlišují a chybně volí účetní odpisy dle daňových. Právě na tomto semináři se dozvíte, jak postupovat co nejlépe u obou hledisek odepisování a získáte praktické tipy, díky kterým majetek co nejoptimálněji odepíšete a uspoříte finance.

Pozornost bude zaměřena na specifika stanovení vstupní ceny či zrychleného odepisování, probrána bude také problematika technického zhodnocení a dalších specifických případů. To vše na praktických příkladech aktuálních pro rok 2020!

Komu je seminář určen

Seminář je určen ekonomům, účetním, daňovým poradcům, podnikatelům a dalším osobám, které v rámci své podnikatelské činnosti používají odpisovaný majetek a mají zájem se seznámit se všemi možnostmi, ale i úskalími, které daňové a účetní zákony pro majetek a jeho odpisování přinášejí. Seminář je vhodný jak pro zaměstnance soukromého, tak veřejného sektoru. 

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou elektronické podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd.

PROGRAM CELODENNÍHO SEMINÁŘE (9:00-15:00)

 • Vymezení hmotného a nehmotného majetku
  • dlouhodobý, drobný, rozdílné hranice v účetním a daňovém pojetí, technické zhodnocení daňově a účetně
 • Vstupní cena a její určení
 • Účetní odpisy - způsob odpisování a odpisový plán
 • Daňové odpisy hmotného majetku
  • vymezení odpisovatele, odpisovaný a neodpisovaný majetek, daňové odpisové skupiny a postup podle přílohy č. 1 ZDP, rovnoměrné a zrychlené odpisy a jejich srovnání
 • Speciální postupy při daňovém odpisování
  • odpis při zvýšení podílu na majetku, odpisy prováděné nájemci a podnájemci a další specifické případy
 • Nehmotný majetek - odpis v případě technického zhodnocení, způsob odpisování
 • Odpisy ve speciálních případech
  • prodej majetku, transformace, pokračování v odpisování, postup při vyřazení majetku z účetního a daňového hlediska, účetní a daňová zůstatková cena
 • Další související problematika
  • zásady tvorby rezervy na opravy majetku a další

Výklad bude ilustrován na praktických příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny aktuální postupy a novinky ve srovnání s předchozím stavem.

RNDr. Ivan Brychta

Ivan Brychta je daňovým poradcem s dlouholetou praxí a má zkušenosti i z auditorských společností.

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

5 490 Kč
bez DPH