Seminář: Jak na vnitřní směrnice 2020 u vybraných účetních jednotek

Seminář: Jak na vnitřní směrnice 2020 u vybraných účetních jednotek

Principy - Rady a tipy k tvorbě - Vzory směrnic

Termín: 12. 12. 2019
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Máte na starosti vnitřní směrnice vaší organizace? A víte, jak je dle zákona sestavit, co v nich rozhodně nesmí chybět a kde v praxi se nejčastěji chybuje? Navštivte seminář se zkušenou metodičkou a autorkou publikace na toto téma a ujistěte se, že sestavíte neprůstřelné směrnice na rok 2020 dle aktuální legislativy.

Ve dvou se to lépe táhne! Přihlaste se se svým kolegou a získejte slevu 15 %.

4 990 Kč
bez DPH

Cíl semináře

Na semináři Jak na vnitřní směrnice 2020 u vybraných účetních jednotek se dozvíte vše podstatné pro tvorbu vnitřních směrnic na rok 2020. Seznámíte se nejen s požadavky vyplývajícími ze zákonů, ale také plynoucích z vnitřních potřeb příslušné účetní jednotky. Na ukázkových směrnicích proberete jejich správnou strukturu, obsahové náležitosti včetně formální stránky, evidenci směrnic a také nejčastější chyby, které při jejich tvorbě v praxi nastávají. 

 

Komu je seminář určen

Seminář je určen zaměstnancům účetních a majetkových oddělení vybraných účetních jednotek, tj. územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, v.v.i., státních fondů a organizačních složek státu.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou elektronické podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd.

PROGRAM SEMINÁŘE (9:00-14:00)

 • Jak na tvorbu vnitřních směrnic od A do Z
 • Struktura vnitřních směrnic
 • Obsahové náležitosti a formální úprava vnitřních směrnic
 • Evidence vnitřních směrnic
 • Legislativa, kterou musíte znát:
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní směrnice z něj vyplývající
  • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí  některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů   a vnitřní směrnice, z jejích ustanovení vyplývající
  • Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a vnitřní směrnice z jejích ustanovení vyplývající
 • Vzorové vnitřní směrnice pro vybrané účetní jednotky jako BONUS

Jaroslava Svobodová

Jaroslava Svobodová působila jako metodik účetnictví na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a na Ministerstvu financí. Za svou mnohaletou kariéru nasbírala zkušenosti také z oblasti lektorské a publikační činnosti.

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

4 990 Kč
bez DPH