Seminář: Jak postavit finanční plán 2019

Seminář: Jak postavit finanční plán 2019

Ověřte si, zda máte ve svém finančním plánu na nový rok zahrnuty všechny komponenty

Termín: 20. 9. 2018
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Finanční plány jsou vrcholem pyramidy podnikového plánování a právě nyní přichází čas jejich přípravy na rok 2019. Finanční plány různé úrovně jsou pro každou firmu specifické, avšak mají určité sjednocující principy a řadu typicky problematických míst. Osvojte si zásady finančního plánování a naučte se předcházet častým problémům a opakujícím se chybám při tvorbě či průběžném vyhodnocení plánů díky našemu semináři.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře

Samotná tvorba finančních plánů na všech úrovních je závislá na odvětví podnikání, postavení firmy v odvětví, velikosti a životním cyklu firmy, strategii firmy a řadě dalších faktorů. Není sice možné proces zautomatizovat a formulovat jednoduchá pravidla platná pro všechny, na semináři vás však naučíme, jak se vyhnout některým typickým chybám, které se v procesu plánování mohou vyskytnout.

Mezi tyto základní chyby patří opomenutí důležitých vazeb, špatná práce s rizikovým profilem tržeb, záměna účetních a peněžních položek, nesoulad jednotlivých plánů či nepodložené používání matematických přístupů. Ukážeme vám základní nedostatky finančních plánů ve firemní praxi.

Absolvováním semináře získáte potřebné předpoklady k sestavení efektivního a reálného finančního plánu 2019, který bude reflektovat potřeby plynulého a rovnoměrného rozvoje firmy ve všech oblastech. Dokážete správně predikovat dopad provozní a finanční páky, rozkrýt skutečné příčiny nesouladů a zabránit jejich gradaci. V neposlední řadě se vyvarujete používání dobrých nástrojů finančního plánování pro špatné účely.

Komu je seminář určen

Seminář Jak sestavit finanční plán 2019 je určen především finančním ředitelům, hlavním účetním, finančním analytikům, podnikatelům, majitelům firem a dalším zaměstnancům zodpovědným za finanční situaci firmy.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd.

PROGRAM CELODENNÍHO ŠKOLENÍ (9,00-15,30 hod.)

 1. Druhy finančních plánů a jejich specifika
  a. rozdělení podle funkce, cílové skupiny, sledovaných cílů
  b. strategické, operativní, plány komplexní a dílčí, souvislosti
 2. Základní přístupy k tvorbě finančních plánů
  a. Top down, bottom up, protisměrné plánování
  b. Vícekolový způsob plánování
  c. Východiska metody procenta z tržeb
 3. Typické chyby při tvorbě plánů
  a. čísla a matematické predikce
  b. nerespektování vazeb
  c. práce s rizikem - zásada opatrnosti ad absurdum x růžové brýle optimismu
  d. nerespektování firemního okolí
 4. Plán a jeho plnění
  a. odchylková analýza
  b. pozitivní x negativní odchylka, absolutní x relativní
  c. příčiny odchylek a práce s nimi
 5. Dopředná vazba, systémy včasné výstrahy
  a. nastavení systému včetně odpovědnosti
  b. korekce systému při vyhodnocení plánů - postaudit
 6. Scénářové a simulační přístupy, jejich výhody a nevýhody
  a. scénáře a jejich možnosti
  b. simulace Monte Carlo pro dopřednou analýzu dopadů plánu
 7. Sestavení vzorového plánu pro Vaši konkrétní firmu!

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Petra Štamfestová absolvovala bakalářské a magisterské studium na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.

Nakladatelství FORUM (5. patro), Praha 8

Nakladatelství FORUM (5. patro), Praha 8

Střelničná 1861/8a, Praha 8 182 00

Zasedací místnost přímo v prostorách Nakladatelství FORUMMísto konání je bezbariérově přístupné.

 

Kudy?

a) autem - z centra Prahy směr Teplice, Troja, Kobylisy

b) metrem

  • trasa C Kobylisy - lze dojít pěšky nebo 1 zastávka tram č. 10 - zastávka Střelničná

c) tramvají č. 3, 10, 17 či 24- zastávka Kobylisy

d) autobusem č. 177, 152 - zastávka Kobylisy 

 

Parkování

Doporučujeme k cestě do Nakladatelství využít MHD!

Zaparkovat zde lze v přilehlých ulicích, kde jsou parkovací automaty.

Galerie