Seminář: Jak pracovat s hybridními spisy

Seminář: Jak pracovat s hybridními spisy

Provázanost dokumentů – Životní cyklus – Rizika a časté chyby

Termín: 7. 10. 2019
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Uchováváte tzv. hybridní spisy – část dokumentů v listinné a část v digitální podobě? A víte, jak je provázat pomocí evidence dokumentů či odkazů? Při vedení spisové služby v listinné, ale i v elektronické podobě, vzniká řada potíží s převedením dokumentů v digitální podobě do podoby listinné a obráceně, jejich evidencí, zajištěním autenticity, ukládáním a uchováváním. Přijďte na seminář zjistit, jak dát veškerou agendu tohoto nelehkého procesu do pořádku!

Přihlaste se i se svým kolegou a získáte 15% slevu!

3 990 Kč
bez DPH

Cíl semináře

Půldenní seminář Jak pracovat s hybridními spisy nabídne detailní informace o celém procesu zacházení s hybridními spisy. Se zkušenou lektorkou proberete krok po kroku povinnosti spojené se způsobem, jakým jsou dokumenty (a jejich metadata) evidovány, vyřizovány a ukládány. Pozornost bude zaměřena také na ověřování autentizačních prvků, provádění konverzí a autorizovaných konverzí, změn datových formátů dokumentů a v neposlední řadě také na tvorby spisů v hybridní podobě.

Seminář bude obohacen o konkrétní příklady dobré i nesprávné praxe abyste přesně věděli, jak nejlépe nakládat s hybridními spisy.

Komu je seminář určen

Seminář Jak pracovat s hybridními spisy je určen zaměstnancům a vedoucím zaměstnancům veřejné správy, kteří se podílí na zajišťování odborné správy dokumentů.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě a občerstvení.

Program semináře (9:00-13:00 hod)

 1. Problematika hybridních spisů
  • Dokument a spis v analogové, digitální a hybridní podobě
  • Způsob vedení spisové služby u původců
  • Aktuální povinnosti původců při správě dokumentů
 2. Životní cyklus dokumentů (se zaměřením na správu dokumentů v digitální podobě)
  • Příjem a evidence dokumentů
  • Konverze, autorizovaná konverze, změny datových formátů dokumentů
  • Oběh a vyřizování dokumentů
  • Vyhotovování a podepisování dokumentů
  • Odesílání dokumentů
  • Ukládání dokumentů
 3. Vyřazování dokumentů a výběr archiválií ve skartačním řízení

PhDr. Jana Schwallerová

Jana Schwallerová vystudovala historii, archivnictví a pomocné vědy historické na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

3 990 Kč
bez DPH