Seminář: Jak se bránit karuselovým obchodům a doměření daně

Seminář: Jak se bránit karuselovým obchodům a doměření daně

Rizika, kterým jsou firmy vystaveny, a návody pro prevenci a obranu

Termín: 18. 2. 2016
Přednáší:

Firmy se stále častěji a nevědomě stávají účastníky tzv. karuselových podvodů a finanční úřady pak doměřují daně podnikatelům, kteří podvody neorganizovali, neúčastnili se jich vědomě a neměli z nich žádný prospěch. Obrana proti finančnímu úřadu je velmi obtížná, pokud nemáte řádně nastavena preventivní opatření, jak se podvodům, resp. doměření daně vyhnout. Poskytneme vám praktické návody na semináři!

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře

Cílem semináře pod vedením lektora z renomované advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners je detailně popsat rizika spojená s karuselovými podvody na dani z přidané hodnoty a přístup finanční správy, která postihuje i podnikatele, kteří se karuselových obchodů neúčastní vědomě. Účastníci se seznámí s požadavky finančních úřadů na podnikatele ve vztahu ke karuselovým obchodům, zejména na dokazování dodání zboží a služeb a s aktuální judikaturou českých a evropských soudů. 

Seminář by měl sloužit jako návod pro přijetí preventivních a kontrolních opatření, která by měla minimalizovat riziko zapojení do karuselových podvodů, případně pomoci obhájit vůči finančnímu úřadu dobrou víru. V neposlední řadě by měl seminář sloužit jako nástroj obrany v rámci daňové kontroly.

Seminář rovněž seznámí účastníky s administrativními nástroji finanční správy jako je kontrolní hlášení, přenesení daňové povinnosti nebo mezinárodní spolupráce.

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je seminář určen

Seminář je určen zejména pro členy statutárních orgánů, finanční ředitele a manažery nebo zástupce obchodních oddělení výrobních a obchodních firem, jež prodávají nebo nakupují své zboží a materiál, který může mít původ v zahraničí nebo který může být do zahraničí dodáván.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde. 

PROGRAM CELODENNÍHO SEMINÁŘE (9,00-15,30 hod.)

 

 1. Karuselové podvody - co přesně obnášejí 
  1. Obvyklý model karuselových podvodů
  2. Jednotlivé role účastníků karuselových podvodů

 

 1. Požadavky finanční správy na dokazování
  1. Příklady z praxe o postupu finančního úřadu (řízení o odstranění pochybností, daňová kontrola, zajišťovací příkaz)
  2. Důkazní břemeno v rámci DPH a jeho konkrétní aplikace
  3. Dobrá víra
  4. Axel Kittel Test
  5. Nástroje finanční správy na odhalování podvodů

 

 1. Judikatura NSS a SDEU
  1. Judikatura Soudního dvora EU
  2. Judikatura Nejvyššího správního soudu
  3. Konkrétní aplikace a meze důkazního břemena

 

 1. Která preventivní opatření zavést a jak 
  1. Rizikové dodací doložky v mezinárodním obchodě
  2. Přehled nástrojů a návrh preventivních opatření

 

+ Diskuze a dotazy účastníků v průběhu celého seminárního dne

Mgr. Ing. Jan Krejsa

Jan Krejsa působí v advokátní kanceláři AD LEGES specializující se zejména na oblast práva obchodních společností.