Seminář: Jak splnit BOZP na staveništi v roce 2020

Seminář: Jak splnit BOZP na staveništi v roce 2020

Jak zajistit BOZP, a předejít tak smrtelným úrazům i sankcím

Termín: 20. 4. 2020
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Podle statistik Státního úřadu bezpečnosti práce dochází k největšímu množství smrtelných úrazů právě na staveništi. Na vině přitom bývají nejen zhotovitelé stavebních prací, ale i investoři! Zabezpečte staveniště v souladu se zákonem a předejděte smrtelným úrazům i obrovským náhradám škody za pracovní úrazy. Zúčastněte se praktického školení, které vede místopředseda ČKAIT.

5 490 Kč
bez DPH

Cíl semináře

Cílem semináře BOZP na staveništi v roce 2020 je komplexní a srozumitelnou formou vás seznámit se všemi vašimi povinnostmi při zajištění BOZP na stavbě. Jaký je rozdíl ve výkonu koordinátora BOZP při přípravě stavby a při realizaci stavby? Co musí obsahovat plán BOZP? Co splnit při práci ve výšce? Zúčastněte se praktického školení a udělejte maximum pro bezpečnost vaší stavby!

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je seminář určen

Seminář Jak splnit BOZP na staveništi v roce 2020 je určen všem, kteří zodpovídají za bezpečnost práce na stavbě, tedy stavebním firmám, investorům, investorům ve státní správě, koordinátorům BOZP, dodavatelům stavebních prací, řemeslníkům, drobným investorům, zadavatelům výběrových řízení na stavební práce a technicko-organizačnímu zabezpečení stavby.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě, občerstvení v průběhu semináře a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde. 

 PROGRAM CELODENNÍHO SEMINÁŘE (10:00-16:00 hod.)

 • Stavba a BOZP - základní požadavky, specifika
 • Stavební zákon č. 183/2006 Sb.
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 • Činnost koordinátora BOZP na staveništi
 • Plán BOZP na staveništi
 • Oznámení o zahájení práce na Oblastní inspektorát práce
 • Vazba: projektant - Koordinátor BOZP, stavbyvedoucí - koordinátor BOZP, technický dozor stavebníka - koordinátor BOZP
 • Prezentace pomůcek PROFESIS 2020 v oblasti BOZP

 

Na školení získáte odpovědi na následující otázky:

 • Jaké jsou povinnosti zhotovitelů v oblasti BOZP při pracích na staveništi?
 • Co je to plán BOZP?
 • Kdo je to koordinátor BOZP na staveništi?
 • Co splnit při práci ve výšce?
 • Jaký je rozdíl výkonu koordinátora BOZP při přípravě stavby a při realizaci stavby?

 

 

 

 

 

 

Ing. Jindřich Pater

Ing. Jindřich Pater

Jindřich Pater je místopředsedou ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je autorizovaným inženýrem TZS, TPS a EA. Působí také jako člen Redakční rady časopisu Zprávy a informace ČKAIT a člen Hodnotitelské poroty Ceny Inženýrské Komory ČKAIT.

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

5 490 Kč
bez DPH