Seminář: Klíčové změny v poskytování podpůrných opatření aktuálně

Seminář: Klíčové změny v poskytování podpůrných opatření aktuálně

Jak poskytovat podpůrná opatření dětem a žákům s SVP

Termín: 5. 10. 2020
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Poskytování podpůrných opatření je velmi komplexní proces, který se řídí podle stále se měnících legislativních pravidel. Aktuálně se týkají se změn v počtu a práci asistentů pedagoga, financování pomůcek a řady dalších. Podstatně ovlivňují také spolupráci školy se školskými poradenskými zařízeními. Získejte o všem dokonalý přehled a tipy ověřené praxí!

 I za tento seminář získáte body, které se vám automaticky započítávají do naší letní akce! Více informací zde.

4 990 Kč
bez DPH

Důležité informace:

Seminář proběhne v souladu s aktuálními podmínkami vládního nařízení pro pořádání vzdělávacích akcí. Zaručujeme vám komorní počet účastníků a dodržení nejvyšších hygienických standardů, takže se nemusíte ničeho obávat.

Cíl semináře:

Při poskytování podpůrných opatření se musíte řídit vždy aktuální legislativou. Poslední změny mají zcela zásadní dopad na poskytování podpůrných opatření a spolupráci se školskými poradenskými zařízeními. Týkají se jak poskytování personální podpor, tak speciálních či kompenzačních pomůcek.

Cílem semináře je poskytnout účastníkům přehled všech změn v podpůrných opatřeních různého druhu. Zároveň se dozvíte, jak si co nejlépe nastavit spolupráci se školským poradenským zařízením (PPP, SPC). Jak je to s (ne)povinným zpracováním plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů, s využíváním asistentů pedagoga a dalšími dvojsečnými novinkami? Poradíme vám, jak řešit problematické situace se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve složitém systému podpůrných opatření. V praxi si budete moci vyzkoušet tvorbu či úpravu individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory a odborně zkonzultovat vše, s čím se na své škole v této oblasti potýkáte.

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je seminář určen:

Seminář Klíčové změny v poskytování podpůrných opatření aktuálně je určen všem ředitelům škol a školských zařízení, pedagogům, speciálním pedagogů, koordinátorům inkluze a výchovným poradcům, pedagogům a asistentům pedagoga. Seminář není určen pro pracovníky školských poradenských zařízení a pro pracovníky ve speciálních školách.

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě a občerstvení.

Program celodenního semináře (9:00–16:00 hod.)

  • Současný stav ve školách v oblasti společného vzdělávání
  • Podpůrná opatření – legislativní novinky od 1. 1. 2020, jejich přehled a dopad změn pro školy (žáky, učitele, vedení škol, poradenské pracovníky ve škole)
  • Kompenzační pomůcky, IVP, plány pedagogické podpory, organizace vzdělávání žáků s SVP, doporučení poradenských zařízení apod.
  • Mýty a omyly v uplatňování podpůrných opatření (situace z praxe)
  • Individuální plány a plány pedagogické podpory (rozdílnost dokumentů, efektivita zpracování a využívání těchto dokumentů, novinky v legislativě)
  • Asistenti pedagoga (jejich kompetence, spolupráce s pedagogy, fungování v systému školy, novinky upravující jejich působení ve škole)
  • Příklady z praxe, diskuse
  • Případové studie a modelové situace
  • Praktická příprava dokumentů IVP a PLPP s odbornými konzultacemi

PhDr. Veronika Vitošková, Ph.D.

Veronika Vitošková vystudovala na PedF UK obor Psychologie – speciální pedagogika. Čtyři roky pracovala v neziskové organizaci podporující rodiny s dětmi se zdravotním postižením, šest let jako školní psycholožka a vedoucí poradenského pracoviště na pražském gymnáziu.

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

4 990 Kč
bez DPH