Seminář: Jak správně zaměstnávat a financovat asistenta pedagoga od 1. 1. 2020

Seminář: Jak správně zaměstnávat a financovat asistenta pedagoga od 1. 1. 2020

Nová pravidla po novele inkluzivní vyhlášky a novém vládním nařízení

Termín: 4. 2. 2020
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Máte ve škole asistenty pedagoga? Pak musíte s účinností již od 1. 1. 2020 uplatňovat řadu nových legislativně závazných pravidel pro jejich zaměstnávání a financování. Seznamte se podrobně s tím, jak to bude probíhat v praxi, na našem semináři. Zkušený lektor vám navíc poskytne rady a tipy, jak si počínat a čeho se vyvarovat, aby spolupráce s asistenty pedagoga byla bezproblémová.

Ve dvou se to lépe táhne! Přihlaste se se svým kolegou a získejte slevu 15 %.

3 990 Kč
bez DPH

Cíl semináře:

Co od 1. 1. 2020 mění ve vztahu k zaměstnávání asistentů pedagoga novela inkluzivní vyhlášky, jejíž závazné znění již vyšlo ve Sbírce zákonů? A jaká jsou platná pravidla pro financování asistentů pedagoga podle nového vládního nařízení? Kdy vykazovat asistenta pedagoga v rámci PHmax a kdy jako podpůrné opatření?

 

Seminář vás prostřednictvím praktických příkladů obeznámí s tím, jaké legislativní změny závazné pro ředitele všech škol týkají spolupráce s asistenty pedagoga. Účastníci si vytvoří jasný přehled o tom, jaké aktuální novely mají na zaměstnávání asistentů pedagoga vliv, co konkrétně je třeba dodržet.

Upozorníme též na zásady pro správné nastavení profese asistenta pedagoga a pro vytvoření spolupracujícího tandemu asistenta s učitelem. Důkladně se budeme též věnovat nejčastějším chybám a problémům, které se v souvislosti s prací asistentů pedagoga ve školách objevují.    

Detailní program seminář

Komu je seminář určen:

Seminář Jak správně zaměstnávat a financovat asistenta pedagoga od 1. 1. 2020 je určen především ředitelům škol všech druhů a stupňů, jejich zástupcům, kteří mají na starosti personální agendu.

Další informace:

Jako účastník semináře obdržíte certifikát o jeho absolvování. V ceně workshopu jsou podkladové materiály a občerstvení.

 

Program půldenního semináře (9:00–13:00 hod.)

  1. Legislativní vymezení profese asistenta pedagoga,
  2. Asistent pedagoga jako podpůrné opatření a jako zaměstnanec (§16 školského zákona, novela inkluzivní vyhlášky)
  3. Vymezení přímé a nepřímé pedagogické činnosti
  4. Náplně práce asistentů pedagoga (novela inkluzivní vyhlášky, vyhláška č. 263/2007 Sb.)
  5. Odborná kvalifikace asistenta pedagoga (§20 zákona o pedagogických pracovnících) a její praktické dopady pro práci asistentů
  6. Správné nastavení spolupráce mezi asistentem a učitelem – legislativní pojetí i osvědčené modely z praxe
  7. Nejčastější chyby a problémy v zaměstnávání asistentů pedagoga  

PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.

Odborník na téma asistentů pedagoga. Dlouhodobě se věnoval přímé pedagogické práci s žáky s tělesným, mentálním kombinovaným postižením, poté působil jako speciální pedagog v oblasti školního poradenství. V současné době přednáší na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK. S o.p.s. Nová škola spolupracuje na výuce v kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga.

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

3 990 Kč
bez DPH