Seminář: Jak uspět při kontrole spisové služby

Seminář: Jak uspět při kontrole spisové služby

Návod na přípravu – Rizikové oblasti – Časté chyby a jak na ně

Termín: 2. 6. 2020
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Máte na starosti vedení spisové služby? A vedete evidenční list o eSSL, umíte provést konverzi dokumentů a máte definovanou spouštěcí událost u skartačního řízení? Málokterý původce má vše v pořádku. Pokud jste i vy ztraceni, přijďte na seminář zjistit, jak dát veškerou agendu tohoto nelehkého procesu do pořádku!

Přihlaste se i s kolegou a získejte pro sebe slevu 30 %!

4 190 Kč
bez DPH

Cíl semináře

Půldenní seminář Jak uspět při kontrole spisové služby vás provede povinnostmi, které se s výkonem spisové služby váží a na které se zaměřuje kontrola. Seminář bude mít podobu praktického návodu k interní kontrole všech povinností a nastavení efektivních procesů spojených se správou dokumentů, včetně doporučení k odstranění případných nedostatků. Pozornost bude věnována také přestupkům, kterých se v praxi veřejnoprávní původci velmi často dopouštějí a které mohou vést k nepříjemným sankcím

Seminář bude obohacen o konkrétní příklady dobré i nesprávné praxe abyste přesně věděli, jak nejlépe zacházet s dokumenty. 

Komu je seminář určen

Seminář Jak uspět při kontrole spisové služby je určen zaměstnancům a vedoucím zaměstnancům veřejné správy, kteří se podílí na zajišťování odborné správy dokumentů.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě a občerstvení.

Program semináře (9:00-13:00 hod)

 1. Kontrola výkonu spisové služby
  • Legislativní vymezení
  • Kontrolní orgány
  • Předmět kontroly
  • Práva kontrolního orgánu
  • Povinnosti kontrolovaného
  • Průběh kontroly
 2. Přestupky a sankce podle zákona o archivnictví a spisové službě
 3. Interní kontrola výkonu spisové služby
  • Kontrola nastavení procesů výkonu spisové služby a postupů spojených se správou dokumentů
  • Opatření k odstranění nedostatků
  • Jak se připravit na kontrolu spisové služby?

PhDr. Jana Schwallerová

Jana Schwallerová vystudovala historii, archivnictví a pomocné vědy historické na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

4 190 Kč
bez DPH