Seminář: Jak ve firmě vybudovat compliance

Seminář: Jak ve firmě vybudovat compliance

Compliance program jako klíč k vaší bezpečné firmě

Termín: 26. 2. 2020
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Problémy spojené s trestní, ale i civilní odpovědností právnických osob jsou neustále aktuální a každá firma se s nimi snaží vypořádat různými způsoby. Efektivním opatřením, který pomůže vaší firmě obstát před všemi riziky je nastavení silného a účinného compliance. Co zahrnuje jeho zavedení? Jak má vypadat kvalitní compliance program? Jak správně nastavit interní směrnice a efektivně kontrolovat jejich dodržování ze strany zaměstnanců? Přijďte si pro kompletní soubor znalostí na praktický seminář!

Ve dvou se to lépe táhne! Přihlaste se se svým kolegou a získejte slevu 15 %.

5 490 Kč
bez DPH

Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámit účastníky s funkcí compliance a ukázat, v čem spočívá smysl korporátního compliance. Kladen důraz bude také na rizika plynoucí z neznalosti compliance principů, systém kontrol a informačních povinností, které chrání společnost i její statutární orgány. Zabývat se budeme specifickými oblastmi compliance a stranou nezůstanou tipy na to, jak vytvořit kvalitní compliance program. Vše pod vedením lektorky s dlouholetými zkušenostmi z pozice compliance specialisty a maximálním důrazem na praktické využití, aktuálnost a platnou legislativu.

Prohlédněte si detailní program semináře.

Komu je seminář určen:

Seminář Jak ve firmě vybudovat compliance je určen všem osobám ve firmě mající na starostí firemní compliance, interní auditory, risk managery a managery podnikových procesů. Užitečný bude i vedoucím pracovníkům a členům orgánů obchodních společností, kteří chtějí poznat a eliminovat bezpečnostní rizika, jež v praxi nejčastěji číhají na firmy .

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou elektronické podkladové materiály a občerstvení v průběhu kurzu.

Program celodenního semináře (9,00–15,00 hod.)

1. Compliance

 • co to je a za jakým účelem by ho měly firmy dělat

 • úloha a pravomoc compliance specialisty

 • jak propojit compliance s různými odděleními ve firmě

 • nejlepší doporučení z praxe při jeho zavádění

 • co musí obsahovat kvalitní compliance program

2. Druhy compliance rizik – nejčastější rizika v korporátní praxi a jak na ně vyzrát

3. Specifické oblasti compliance konkrétněji

 • informační povinnosti vůči orgánu dohledu a statutárním orgánům společnosti

 • jak na interní podvody

 • mlčenlivost, ochrana osobních údajů

 • střet zájmů

 • opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financovaní terorismu (AML)

 • zjišťování a registrace skutečných vlastníků obchodních společností a dalších subjektů

4. Systém interních směrnic a vlastní systém kontroly

5. Trestní compliance

6. Compliance management systém – jak vyváznout z trestní odpovědnosti

+ Prostor na vaše dotazy a diskuzi

Mgr. Pavlína Tillová

Pavlína Tillová je právnička a specialistka na firemní compliance.

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

5 490 Kč
bez DPH