Seminář: Jak zajistit škole respekt a renomé

Seminář: Jak zajistit škole respekt a renomé

Nastavte si správnou strategii pro úspěch své školy

Termín: 7. 3. 2016
Přednáší:

O úspěšnosti školy často nerozhoduje jen to, jak „umí učit“, ale stále více také to, jak se prezentuje na veřejnosti. Česká školní inspekce i zřizovatelé škol jsou zahlceni stížnostmi rodičů, z nichž je sice naprostá většina neoprávněných, přesto však závažným způsobem poškozují namáhavě budované dobré jméno školy. Osvojte si know-how, jak správně prezentovat svou školu a jak komunikovat s rodiči, které budete moci okamžitě využít v praxi.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře

Úspěšný žák je dobrou vizitkou sám sebe a svých rodičů, neúspěšný žák je špatnou vizitkou učitele a školy. Mezi neodbornou veřejností kolují podobná tendenční a účelově zkreslená tvrzení. Školám chybí respekt a důvěra. Konkurenční boj o dítě či žáka může mít pro některé školy až existenční význam.

Cílem semináře Jak zajistit škole respekt a renomé je představit vám nový a odlišný pohled na marketing a PR školy reflektující výraznou změnu nároků na komunikaci a spolupráci s rodiči, zřizovatelem, případně s širší veřejností. Přesvědčíte se o tom, že kvalitní marketing a PR spolurozhoduje o celkové úspěšnosti školy a že je pro ředitele či pedagogy je sice obtížné, ne však nemožné rozvíjet žádoucí image školy.

Dochází-li vám trpělivost se stále se množícími konflikty mezi rodiči a školou, vystupte ze začarovaného kruhu pomocí ověřených způsobů, které vám poradíme na semináři. Dáme vám opravdu účinné zbraně k boji s každodenními problémy v dané oblasti.

Klikněte zde pro detailní Program semináře.

Komu je seminář určen

Seminář Jak zajistit škole respekt a renomé je určen ředitelům a vedení škol i osvíceným zřizovatelům, kteří chtějí svým ředitelům pomoci a podpořit je v nelehkém boji v první linii.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně webináře je nahrávka dostupná po dobu 3 měsíců, kterou můžete zhlédnout i opakovaně.

PROGRAM CELODENNÍHO SEMINÁŘE (9.00–15.30)

  • Základní marketingové pojmy a nástroje a jejich vliv ve světle současných změn
  • Co je a co není PR, jak jej tvořit, cílit a rozvíjet
  • Jak správně komunikovat s médii, psát tiskové zprávy a vhodným způsobem se prezentovat
  • Význam správného zacílení a načasování a jak je zjistit a realizovat v praxi
  • Jak správně vytvářet, rozvíjet a udržovat komunikaci s rodiči
  • Nejčastější problémy a pochybení, kterých se školy dopouštějí
  • Optimální, osvědčené a hlavně užitečné řešení a příklady z praxe
  • Řešení, správná cesta a způsob, který se rozhodně vyplácí

Mgr. Miloslav Hubatka

Miloslav Hubatka vystudoval Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Přes dvacet let pracoval ve školství, z toho 10 let jako ředitel základní školy se zaměřením na moderní technologie a rozvoj nadání a talentu dětí.