Seminář: Již od 1. 7. 2016 změna elektronického podpisu v elektronickou identitu

Seminář: Již od 1. 7. 2016 změna elektronického podpisu v elektronickou identitu

Revoluce v elektronické identifikaci a podpisu. Jste připraveni?

Termín: 3. 5. 2016
Přednáší:

Článků a zpráv o nařízení eIDAS, jež bude použitelné od 1. 7. 2016, se objevuje stále více. Víte, co se jím změní a jak se nás všech dotkne? Toto nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 se týká elektronické identifikace a služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu.
Zaměřuje se na dvě oblasti – elektronickou identifikaci a elektronický podpis. Cílí na maximální sjednocení použitelnosti konkrétních řešení napříč EU. Jednotlivá ustanovení eIDASu budou nabývat na účinnosti postupně v období let 2016-2018. V souvislosti se správou dokumentů (spisovou službou) bude změněn institut elektronického podpisu a mnohé další věci. Co přinese eIDAS do spisové služby? Jste na to připraveni?

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře

V souvislosti se správou dokumentů, resp. spisovou službou, je nutné neustále sledovat jak její technický, tak právní vývoj. Tzv. elektronizace veřejné správy vnese do oběhu dokumentů organizací některé nové prvky. Původci se ale už nyní zabývají dokumenty, jejichž vznik nebo doručení se z velké části odehrává v „nepapírové" podobě. S eIDASem bude nutné vše zvládnout také mimo rámec České republiky.

Cílem semináře je seznámit účastníky s tím, čeho se uvedená norma týká, na co bude třeba se připravit a jaký dopad bude mít na příjem a správu dokumentů v systémech spisové služby. Krátce shrne, jaké bude klást požadavky na výkon spisové služby, a to nejen z hlediska technického zajištění, ale zejména z hlediska metodické i procesní přípravy.

 

Klikněte zde pro detailní Program semináře.

Komu je seminář určen

Seminář Již od 1. 7. 2016 změna elektronického podpisu v elektronickou identitu je určen všem typům původců. V první řadě zejména zástupcům veřejné správy, zejména těm, kteří zodpovídají za výkon spisové služby – metodikům spisových služeb. Vhodný však bude také pro zástupce ze sféry soukromé.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde. 

PROGRAM CELODENNÍHO SEMINÁŘE (9:00-15:30)

1. Co je to eIDAS a jaké zásadní změny přinese?

2. Jak je to se spisovou službou?

          + páteřní informační systém původce. Legislativa – technika – lidé.

3. Jak se eIDAS projeví ve spisové službě?

4. Co bude třeba učinit z hlediska metodického, implementačního i procesního?

5. Co jsou uznávaný elektronický podpis, uznávaná elektronická značka a kvalifikované časové razítko?

6. Jak se vyhnout a řešit právní problémy elektronických dokumentů?

7. Jak využít síť veřejných archivů jako metodický a informační zdroj pro řádné vedení spisové služby?

8. Dostanete řadu metodických doporučení.

 

+ Prostor pro závěrečnou diskusi!

+ Vedle cenných aktuálních informací nebude chybět řešení modelových situací a praktických příkladů!

Mgr. Jan Schwaller

Jan Schwaller vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy obor historie – archivnictví a pomocné vědy historické.