Seminář v Praze: Kalkulace cen ve stavebnictví s praktickými příklady

Seminář v Praze: Kalkulace cen ve stavebnictví s praktickými příklady

Oceňování, kalkulace a rozpočty ve vaší praxi

Termín: 16. 3. 2021
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Správné nastavení cen je klíčem k úspěchu každé firmy. Jen díky efektivní cenotvorbě může být firma konkurenceschopná. Zdokonalte se ve tvorbě rozpočtů a kalkulací stavebních výrobků. Zkušená lektorka Vás provede nejčastějšími příklady z praxe a poradí, jakých chyb se vyvarovat.

Odměňujeme za včasné objednání! Objednejte do 26. 2. 2021 a získejte slevu 10 %.

Do konce zbývá

Dny
Hodiny
Minuty
Vteřiny

5 490 Kč 4 941 Kč
bez DPH

Cíl semináře

Seminář je zaměřen na získání znalostí a dovedností ocenění stavebního díla, nebo jeho části v časové závislosti. Umět sestavit položkový rozpočet stavebních prací podle účelu použití a definovaných podmínek. Umět navrhnout cenové kalkulace jednotkových cen stavebních prací. Navrhnout strukturování rozpočtu a kalkulací tak, aby bylo možné s výslednou cenou pracovat podle požadovaných podmínek, které mohou vznikat v průběhu přípravy, realizace a až do předání stavebních děl do užívání.

Výhody kurzu pro účastníky:

 • vše, co bude představeno vychází z reálných situací a má i reálné výsledky
 • účastníci budou moci pokládat konkrétní dotazy
 • procvičí si nově získané informace na několika příkladech

Více informací naleznete v detailním programu semináře.

Komu je seminář určen

Seminář je určen vedoucím pracovníkům ve výstavbě, architektům či stavebním inženýrům. Stejně tak poskytneme cenné informace i majitelům stavebních firem.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou elektronické podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd.

PROGRAM CELODENNÍHO SEMINÁŘE (9:00-15:00)

1. Základní postupy současné stavební praxe

 • Strukturování položkového rozpočtu stavebních prací
 • Kalkulace jednotkové ceny stavební práce

2. Informační zdroje k sestavení položkového rozpočtu stavebního díla 

 • Informace v časové závislosti a podle účelu uplatnění položkového rozpočtu stavebních prací jako podkladu ke stanovení ceny.
 • Základní právní omezení použitých informací pro sestavení rozpočtu stavebních prací a následného stanovení ceny.

3. Uplatnění položkového rozpočtu  

 • Rozpočet k ceně stavební dodávky
 • Cena stavební dodávky a provozní náklady stavební firmy
 • Cena stavební dodávky akceptovaná investorem s ohledem na efektivnost vložené investice
 • Praktické ukázky podle charakteru stavební dodávky

4. Kalkulace cen stavebních prací

 • Vstupní informace kalkulace
 • Kalkulace jednotkové ceny stavební práce
 • Jednotková cena a provozní náklady
 • Kalkulace jako informační zdroj investora

5. Cena stavebního díla

 • Změna ceny stavebního a promítnutí do položkového rozpočtu
 • Mezní hodnota změny ceny díla pro investora a efektivnosti vložené investice a pro stavební firmy a objem dosaženého zisku z výroby

6. Rozpočty kalkulace a ceny stavebního díla ve znalecké praxi.

Ing. Jiří Blažek

Ing. Jiří Blažek je zkušený lektor v oblasti investiční výstavby a technický poradce.

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

5 490 Kč 4 941 Kč
bez DPH