Seminář: Kalkulace výrobních cen v praktických příkladech

Seminář: Kalkulace výrobních cen v praktických příkladech

Jak na výpočty výsledků hospodaření z pohledu jednotlivých produktů a jejich skupin

Termín: 18. 3. 2021
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Udržení konkurenceschopnosti firmy vyžaduje neustálé pořizování informací pro rozhodování a řízení. Jedním z klíčových nástrojů je cenotvorba. Efektivní nastavení cen vychází nejen z dobře fungujícího kalkulačního systému firmy, ale i ze systému sledování a vyhodnocování tržních informací a signálů s ohledem na strategii firmy. Volbu vhodné kalkulační metody je třeba doplňovat pravidelným vyhodnocováním, včetně úprav cenové politiky. Vyvarujte se nejčastějších chyb při cenotvorbě díky oblíbenému semináři!

Na všech našich seminářích jsme nastavili nejvyšší hygienický standard a nutná opatření, abyste se nemuseli ničeho obávat. Zároveň vás jako účastníka prosíme o dodržování hygienických zásad v souladu s doporučením Ministerstva zdravotnictví před a během konání semináře. 

5 490 Kč
bez DPH

Cíl semináře

Cenotvorba představuje velmi komplexní disciplínu. Naučte se díky zkušené lektorce přímo z praxe porozumět způsobům volby vhodné metody kalkulace v podnikové praxi a získejte praktické dovednosti při sestavování kalkulací firemních nákladů a určování cen, které by pokryly náklady, nesly zisk a nebyly vysoké pro zákazníky. Stačí vám k tomu pouhý jeden den!

Díky interaktivnímu výkladu lektorky založeném na modelových příkladech z praxe a aktivním zapojení Vás jako účastníků pochopíte nejen nákladové stránky podnikání, ale také praktické nastavení cen podle principu vnímání hodnoty, kterou zákazník za zaplacený produkt očekává.

Seminář již absolvovalo mnoho set účastníků, kteří v rámci zpětné vazby chválili zejména praktičnost školení a erudovanost lektorky.

POZOR! Vezměte si s sebou prosím na seminář kalkulačky.

Ohlasy od účastníků

Zúčastňuji se mnoha školení a v řadě případů se jedná o teoretické řečnění, nadbytečnou omáčku bez hlubší znalosti dané problematiky. Ve Vašem případě jsem byl velmi spokojen a našel jsem také nové přístupy v kalkulacích a tvorbě cen, které bychom mohli použít.“ - Ing. Leoš Kuchař, ATAS elektromotory Náchod a.s.

Komu je seminář určen

Seminář je určen pro majitele firem, vedoucí pracovníky a zaměstnance finančního, obchodního a marketingového oddělení soukromých společností.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou elektronické podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd.

PROGRAM CELODENNÍHO SEMINÁŘE (9:00-15:00)

 

1. Cena jako marketingový nástroj

            1.1 Psychologie ceny

            1.2 Metodika tvorby cen

            1.3 Postup stanovení ceny

 

2. Druhy kalkulací a jejich využití

            2.1 Firemní kalkulační systém

            2.2 Východiska kalkulačních postupů

            2.3 Druhy kalkulací

 

3. Kalkulační postupy a metody

            3.1 Kalkulační vzorce

            3.2 Tradiční versus moderní kalkulace

            3.3 Praktické příklady výpočtu kalkulací nákladů různými metodami

 

4. Nejčastější chyby v cenotvorbě

            4.1 Chyby a jak na jejich řešení

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D., profesionálně školí témata řízení finančních zdrojů podniku, kalkulace nákladů, zhodnocování investic a další.

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

5 490 Kč
bez DPH