Seminář: Kalkulace výrobních cen v praktických příkladech

Seminář: Kalkulace výrobních cen v praktických příkladech

Jak na výpočty výsledků hospodaření z pohledu jednotlivých produktů a jejich skupin

Termín: 30. 9. 2016
Přednáší:

Udržení konkurenceschopnosti firmy vyžaduje neustálé pořizování informací pro rozhodování a řízení. Jedním z klíčových nástrojů je cenotvorba. Efektivní nastavení cen vychází nejen z dobře fungujícího kalkulačního systému firmy, ale také ze systému sledování a vyhodnocování tržních informací a signálů s ohledem na strategii firmy. Volbu vhodné kalkulační metody je třeba doplňovat také pravidelným vyhodnocováním, jež často zahrnuje úpravu cenové politiky. Vyvarujte se nejčastějších chyb při cenotvorbě díky našemu semináři!

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře

Cenotvorba představuje velmi komplexní disciplínu. Naučte se díky zkušené lektorce přímo z praxe porozumět způsobům volby vhodné metody kalkulace v podnikové praxi a získejte praktické dovednosti při sestavování kalkulací firemních nákladů a určování cen, které by pokryly náklady, nesly zisk a nebyly vysoké pro zákazníky. Stačí Vám k tomu pouhý jeden den!

Díky interaktivnímu výkladu lektorky založeném na modelových příkladech z praxe a aktivním zapojení Vás jako účastníků pochopíte nejen nákladové stránky podnikání, ale také praktické nastavení cen podle principu vnímání hodnoty, kterou zákazník za zaplacený produkt očekává.

Klikněte zde pro detailní Program semináře.

 

POZOR! Vezměte si s sebou na seminář kalkulačky.

Ohlasy od účastníků

Již 5. opakování úspěšného semináře!

Zúčastňuji se mnoha školení a v řadě případů se jedná o teoretické řečnění, nadbytečnou omáčku bez hlubší znalosti dané problematiky. Ve Vašem případě jsem byl velmi spokojen a našel jsem také nové přístupy v kalkulacích a tvorbě cen, které bychom mohli použít.“ - Ing. Leoš Kuchař, ATAS elektromotory Náchod a.s.

Komu je seminář určen

Seminář je určen pro majitele firem, vedoucí pracovníky a zaměstnance finančního a marketingového oddělení soukromých společností.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde. 

PROGRAM CELODENNÍHO SEMINÁŘE (9:00-15:30)

 

1. Cena jako marketingový nástroj

            1.1 Psychologie ceny

            1.2 Metodika tvorby cen

            1.3 Postup stanovení ceny

 

2. Druhy kalkulací a jejich využití

            2.1 Firemní kalkulační systém

            2.2 Východiska kalkulačních postupů

            2.3 Druhy kalkulací

 

3. Kalkulační postupy a metody

            3.1 Kalkulační vzorce

            3.2 Tradiční versus moderní kalkulace

            3.3 Praktické příklady výpočtu kalkulací nákladů různými metodami

 

4. Nejčastější chyby v cenotvorbě

            4.1 Chyby a jak na jejich řešení

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D., profesionálně školí témata řízení finančních zdrojů podniku, kalkulace nákladů, zhodnocování investic a další.