Živé vysílání: Klíčové změny v podpůrných opatřeních od 1. 1. 2020

Živé vysílání: Klíčové změny v podpůrných opatřeních od 1. 1. 2020

Jak správně poskytovat podpůrná opatření žákům s SVP

Termín: 30. 3. 2020
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Od 1. 1. platí zbrusu nová pravidla pro podpůrná opatření. Týkají se změn v počtu a práci asistentů pedagoga, upřesnění pro zpracovávání individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory, financování pomůcek a řady dalších. Podstatně ovlivní i spolupráci školy se školskými poradenskými zařízeními. Získejte o všem dokonalý přehled a tipy ověřené praxí!

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře:

Od začátku nového roku se musíte řídit novou legislativou, která má zcela zásadní dopad na poskytování podpůrných opatření a spolupráci se školskými poradenskými zařízeními. Týkají se jak změn v poskytování personální podpor, tak speciálních či kompenzačních pomůcek.

Cílem semináře je poskytnout účastníkům přehled všech změn v podpůrných opatřeních různého druhu. Zároveň se dozvíte, jak si co nejlépe nastavit spolupráci se školským poradenským zařízením (PPP, SPC). Jak je to s (ne)povinným zpracováním plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů, s využíváním asistentů pedagoga a dalšími dvojsečnými novinkami? Poradíme vám, jak řešit problematické situace se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve složitém systému podpůrných opatření.

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je seminář určen:

Seminář Klíčové změny v podpůrných opatřeních od 1. 1. 2020 je určen všem ředitelům běžných škol a jejich školním poradenským pracovištím, pedagogům, speciálním pedagogům, koordinátorům inkluze a výchovným poradcům, pedagogům a asistentům pedagoga. Seminář není určen pro pracovníky školských poradenských zařízení a pro pracovníky ve speciálních školách.

Další informace:

Online seminář je plnou náhradou za prezenční kurz s tou výjimkou, že ho můžete sledovat jak v kabinetě, tak doma. Jako účastník obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV . V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě a záznam online semináře.

Program online vysílání (9:00–12:00 hod.)

  • Současný stav ve školách v oblasti společného vzdělávání
  • Podpůrná opatření – novinky od 1. 1. 2020, jejich přehled a dopad změn pro školy (žáky, učitele, vedení škol, poradenské pracovníky ve škole)
  • Kompenzační pomůcky, IVP, plány pedagogické podpory, organizace vzdělávání žáků s SVP, doporučení poradenských zařízení apod.
  • Mýty a omyly v uplatňování podpůrných opatření (situace z praxe)
  • Individuální plány a plány pedagogické podpory (rozdílnost dokumentů, efektivita zpracování a využívání těchto dokumentů, novinky v legislativě)
  • Asistenti pedagoga (jejich kompetence, spolupráce s pedagogy, fungování v systému školy, novinky upravující jejich působení ve škole)
  • Příklady z praxe, diskuse, dotazy, modelové situace

PhDr. Veronika Vitošková, Ph.D.

Veronika Vitošková vystudovala na PedF UK obor Psychologie – speciální pedagogika. Čtyři roky pracovala v neziskové organizaci podporující rodiny s dětmi se zdravotním postižením, šest let jako školní psycholožka a vedoucí poradenského pracoviště na pražském gymnáziu.

Online - živý přenos

Online - živý přenos

Živé vysílání probíhá online, technické pokyny vám zašleme e-mailem.

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve Vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu emailem.