Seminář: Komplexní řízení pohledávek po novelách zákonů v roce 2014

Seminář: Komplexní řízení pohledávek po novelách zákonů v roce 2014

Novela insolvenčního zákona a další legislativní změny zvyšují vaše šance

Termín: 16. 4. 2014
Přednáší:

Novela insolvenčního zákona i nový občanský zákoník přinášejí legislativní změny, které mohou posílit vaše postavení ve vymáhání pohledávek. Nabídneme vám nejvhodnější způsoby, jak jednotlivé případy řešit a postupovat podle platných právních předpisů tak, abyste pohledávku účinně zajistili a motivovali dlužníka k zaplacení.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře

Jak dlouho a v jaké míře chcete úvěrovat své klienty? Jak velké riziko jste ochotni nést? Chránit svoji firmu na trhu nemusí být boj s větrnými mlýny. S pohledávkami lze pracovat efektivně a účinně, a to v souladu s platnou legislativou i změnami v exekučním a insolvenčním řízení.

Cílem semináře Novela insolvenčního zákona a efektivní vymáhání pohledávek je seznámit se s efektivními a moderními metodami řízení pohledávek. Dozvíte se, jak vzniku pohledávek předcházet či eliminovat riziko nezaplacení. Poradíme vám také, jak si vybírat spolehlivé obchodní partnery.

V rámci semináře se zaměříme na nejrizikovější oblasti při uzavíraní nového obchodního vztahu. Projdeme si všechny fáze procesu vymáhání pohledávek realizovaných v případech neúčinného mimosoudního vymáhání. Porovnáme řešení pohledávek prostřednictvím obecných a rozhodčích soudů a obeznámíme Vás s možností inkasa pohledávek v rámci trestního řízení.

Klikněte zde pro detailní Program semináře.

Komu je seminář určen

Seminář Novela insolvenčního zákona a efektivní vymáhání pohledávek je určen všem pracovníkům, kteří přicházejí do styku s dlužníky nebo jsou zodpovědní za neuhrazené faktury či za řízení pracovního kapitálu. Primárně tedy pracovníkům finančních úseků, pracovníkům oddělení vymáhání pohledávek, účetním apod. Seminář bude přínosný i pro jednatele a členy vedení společností.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde. 

PROGRAM CELODENNÍHO SEMINÁŘE (9,00 - 15,30 hod.)

  • Prevence vzniku pohledávek
  • Mimosoudní vymáhání
  • Vymáhání pohledávek ve světle legislativních změn
  • Způsoby zajištění pohledávek
  • Soudní a rozhodčí řízení
  • Insolvenční řízení
  • Trestní řízení
  • Exekuční řízení

Mgr. Hynek Veselý

Hynek Veselý je odborníkem na obecné nařízení EU neboli GDPR.

Mgr. Pavel Řehák

Pavel Řehák je absolventem Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie ČR v Praze, v současnosti pokračuje ve svém vzdělávání na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.