Seminář: Konsolidace podle českých předpisů v příkladech

Seminář: Konsolidace podle českých předpisů v příkladech

Kritéria a návody pro bezchybnou konsolidovanou účetní závěrku

Termín: 9. 10. 2019
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Problematika konsolidace účetních závěrek patří k náročnějším problémům účetního výkaznictví. Aktuálně spadá pod povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku mnohem více skupin podniků, než tomu bylo dříve. Je nezbytné, aby se zpracovatelé konsolidovaných závěrek, vedení účetních jednotek i další uživatelé těchto účetních závěrek v této spletité problematice dobře orientovali!
 

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře

Cílem semináře je pochopit principy konsolidace a konsolidační postupy. Posluchači by měli být schopni po absolvování semináře jednoduchou konsolidaci sestavit. Tento seminář také pokládá pevné základní stavební kameny pro složitější konsolidaci.

Na semináři se posluchači zorientují v poměrně komplikované české legislativě (zákon o účetnictví, vyhláška 500/2002 Sb., český účetní standard 020, zákon o obchodních korporacích) a jejích změnách a na praktických příkladech si procvičí a ujasní konsolidační metody, výpočet konsolidačního rozdílu, vylučování vzájemných vztahů, návaznost konsolidace na další období, konsolidaci zahraničního dceřiného podniku a konstrukci odložené daně.

Kalkulačky s sebou! :-)

Komu je seminář určen

Seminář je určen na jedné straně pracovníkům podílejícím se na sestavování konsolidované účetní závěrky, na druhé straně všem, kteří se potřebují s danou problematikou seznámit z pozice uživatelů účetních závěrek (vlastníci, vedení účetních jednotek, potenciální investoři apod.), a stejně tak auditorům, kteří musí sestavovat, ověřovat nebo analyzovat konsolidované účetní výkazy.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd.

PROGRAM CELODENNÍHO SEMINÁŘE (9:00-15:30)

 1. Podstata a smysl konsolidace účetních výkazů

 2. Vymezení konsolidačního celku podle českých předpisů

 3. Aplikace konsolidačních metod k datu akvizice (plná konsolidace, poměrná konsolidace, ekvivalenční metoda) - rozvaha

  - ocenění aktiv a závazků nabývané jednotky k datu akvizice

  - odložená daň k datu akvizice

  - konsolidační rozdíl k datu akvizice

  - agregace aktiv a závazků; menšinové podíly k datu akvizice; ocenění účasti do přidružené jednotky

 4. Aplikace konsolidačních metod od data akvizice do data účetní závěrky - rozvaha

  - nakládání s konsolidačním rozdílem

  - nakládání s aktivy a závazky nabyté jednotky přeceněnými k datu akvizice

  - agregace aktiv a závazků; menšinové podíly k datu závěrky; ocenění účasti do přidružené jednotky

 5. Aplikace konsolidačních metod u výsledovky (výkazu zisku a ztráty)

 6. Vylučování vzájemných zůstatků a transakcí (včetně vlivu na menšinové podíly a odloženou daň) a podílů na zisku a dividend ve skupině

 7. Změny ve výši podílů a jejich vliv na konsolidaci

 8. Dekonsolidace

 9. Konsolidace přehledu o peněžních tocích

 10. Diskuse

Vše bude demonstrováno na praktických příkladech; prostor pro vaše otázky z praxe!

doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.

doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. působí na katedře finančního účetnictví a auditingu na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde je přednášejícím a garantem předmětů „Konsolidovaná účetní závěrka“, „Pokročilé účetnictví“, „Účetnictví bank a vykazování finančních nástrojů“ a „Koncepční východiska a standardizace účetnictví veřejného sektoru“.

Nakladatelství FORUM (5. patro), Praha 8

Nakladatelství FORUM (5. patro), Praha 8

Střelničná 1861/8a, Praha 8 182 00

Zasedací místnost přímo v prostorách Nakladatelství FORUMMísto konání je bezbariérově přístupné.

 

Kudy?

a) autem - z centra Prahy směr Teplice, Troja, Kobylisy

b) metrem

  • trasa C Kobylisy - lze dojít pěšky nebo 1 zastávka tram č. 10 - zastávka Střelničná

c) tramvají č. 3, 10, 17 či 24- zastávka Kobylisy

d) autobusem č. 177, 152 - zastávka Kobylisy 

 

Parkování

Doporučujeme k cestě do Nakladatelství využít MHD!

Zaparkovat zde lze v přilehlých ulicích, kde jsou parkovací automaty.

Galerie