Seminář: Kontroly příjemců dotace EU zpřísňují

Seminář: Kontroly příjemců dotace EU zpřísňují

Poznejte včas rizika a hrozby, jichž je třeba se vyvarovat.

Termín: 26. 7. 2012
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Při realizaci projektu v rámci evropských programů čekají na realizátory mnohá úskalí, jejichž nezvládnutí může vést až ke ztrátě nároku na přidělenou dotaci. Politické aféry poslední doby vedly k razantnímu nárůstu a zpřísnění kontrol čerpání prostředků z fondů EU. Vyvarujte se prostřednictvím našeho semináře hrozeb spojených s kontrolou.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámit účastníky s kritickými místy realizace projektu, které vedou k úspěšnému udržení a proplacení dotace. Upozorníme Vás na četné komplikace a možné problémy spojené s realizací projektu v rámci Strukturálních fondů EU, které mohou mít fatální dopad na získání přislíbených finančních prostředků. Zjistíte, které dokumenty je třeba sledovat a jakými pravidly je nutné se závazně řídit.

Pozornost bude věnována zejména nastavení rolí projektového týmu, provedení výběrového řízení, praktických příkladům, řízení a dokládání změn projektu a také postupu vyplnění monitorovacích zpráv a žádostí o platbu v konkrétních systémech (Benefit7, eAccount). Po absolvování si bude účastník vědom všech potenciálních chyb ohrožujících úspěšnou realizaci projektu a bude se umět těmto chybám vyhnout.

!Ve vlastním zájmu může každý účastník předem zaslat na naši emailovou adresu odborný dotaz k projektu, který právě řeší. Odpovědím na Vaše dotazy bude vyhrazena část semináře.

Klikněte zde pro detailní Program semináře.

Komu je seminář určen:

Seminář Kontroly příjemců dotace EU zpřísňují je určen podnikatelům, ale také zástupcům veřejného i neziskového sektoru. Zajímat bude především ty, jejichž projekty byly podány či schváleny a čekají na podpis Smlouvy o poskytnutí dotace nebo již mají smlouvu podepsanou a projekt realizují.

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde

Program celodenního semináře (9:00 – 15:30 hod.):

 

 1. Případová studie investičního projektu
 2. Kontraktační fáze projektu - jaké podmínky je možné ještě vyjednat
 3. Proč je důležité dobré sestavení projektového týmu a rozdělení kompetencí
 4. Komunikace s poskytovatelem dotace a řešení kritických situací
 5. Změny v zákoně a nejčastější chyby při výběru dodavatelů
 6. Jaké jsou možnosti věcných a finančních změn při realizaci projektu
 7. Průběh veřejnoprávních kontrol projektu
 8. Zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu (přes systémy Benefit7 i eAccount)
 9. Jaké další dokumenty typicky souvisejí s realizací projektu

Ing. Martin Dítě

Martin Dítě je odborníkem na dotační problematiku, je zároveň autorem i lektorem.

Quality Hotel Brno Exhibition Centre****

Quality Hotel Brno Exhibition Centre****

Křížkovského 20, Brno 603 00

Seminář se koná v prostorách Quality Hotelu Brno Exhibition Centre**** (dříve název Holiday Inn).

Hotel se nachází v bezprostřední blízkosti brněnského výstaviště, jen několik minut od centra města.

Místo konání je bezbariérově přístupné.

 

Doprava:

MHD:

 • tramvají č. 1 na Mendlovo náměstí, dále autobusem č. 84 do zastávky Velodrom

 

Autem:

 • Směr z Prahy (200 km) a z Bratislavy (150 km) - D1 dálniční exit 190, za tunelem ostře doprava dle navigačních ukazatelů s logem Holiday Inn
 • Směr z Vídně (130 km) – ukazatele na centrum a BVV (výstaviště)

GPS: 49°11'3.729"N, 16°34'49.889"E

 

Možnosti parkování:

bezplatné parkování v blízkosti hotelu.

V případě konání veletrhů, výstav či kulturních akcí na výstavišti je možnost bezplatného parkování omezena. Případně je možné využít placené služby parkovacího domu naproti Holiday Inn.