Seminář: Příprava a realizace projektu v MS2014+ aneb jak se vypořádat s nástrahami nového systému

Seminář: Příprava a realizace projektu v MS2014+ aneb jak se vypořádat s nástrahami nového systému

Jednotné administrační prostředí nahrazuje dosavadní tři rozdílné systémy

Termín: 26. 8. 2015 – 26. 8. 2015
Přednáší:

Nové programové období 2014-2020 přináší nejkomplexnější informační systém v ČR - monitorovací systém MS2014+. Ten poskytuje webový přístup pro žadatele k získání informací o aktuálně vyhlášených výzvách a umožní realizaci všech nutných postupů k řádnému předložení žádosti o podporu nebo návratné finanční výpomoci a sledování stavu administrace schvalování projektů – přijďte se s ním seznámit!

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře

Monitorovací systém evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014-2020, který nahrazuje dosavadní tři rozdílné systémy řízené třemi ministerstvy, je centrálním zastřešujícím systémem, který je pro čerpání peněz z fondů EU klíčový. Právě prostřednictvím něj řídicí orgány jednotlivých operačních programů vyhlašují výzvy k předkládání žádostí a přijímání konkrétních projektů. Proto by všichni zájemci o dotace měli ovládat novou aplikaci MS2014+ a další potřebné související operace. V současné době se lze již zaregistrovat a vytvořit zkušební projektovou žádost v aplikaci MS2014+.

Na praktickém semináři budou představeny všechny potřebné informace o monitorovacím systému, zejména proces podání elektronické žádosti prostřednictvím aplikace MS2014+. Zaměříme se na aplikaci IS KP neboli Informační systém koncového příjemce. Seznámíte se s procesem registrace do systému, založením žádosti, užitím elektronického podpisu, připojením příloh žádosti či s nástroji pro elektronickou komunikaci. Nakonec bude rozebrána aktuální situace monitorovacího systému.

Klikněte zde pro detailní program semináře. S obchodními pomínkami se můžete seznámit zde.

Komu je seminář určen

Seminář Příprava a realizace projektu v MS2014+ aneb jak se vypořádat s nástrahami nového informačního systému je určen zástupcům organizací podnikatelského, veřejného i neziskového sektoru působících na území ČR, kteří žádají a v budoucnu hodlají žádat o dotace z fondů EU.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně je občerstvení v průběhu dne, teplý oběd a podkladové materiály v tištěné i elektronické formě.

Program semináře (09,00–15,30 hod.)

 

 • Představení monitorovacího systému
 • Nová metodika projektů v období 2014-2020, nejdůležitější principy
 • Aplikace IS KP 
  • registrace do systému
  • založení žádosti
 • Proces podání elektronické žádosti prostřednictvím
  aplikace MS 2014+ na konkrétním projektu
 • Elektronický podpis
 • Připojení příloh žádosti, plné moci
 • Nástroje pro elektronickou komunikaci
 • Aktuální stav monitorovacího systému
 • Diskuse, zodpovídání dotazů účastníků

Ing. Martin Dítě

Martin Dítě je odborníkem na dotační problematiku, je zároveň autorem i lektorem.