Živé vysílání: Nejčastější problémy statutárů a jak na ně

Živé vysílání: Nejčastější problémy statutárů a jak na ně

Jak eliminovat rizika plynoucí z činnosti statutárního orgánu v roce 2021

Termín: 9. 3. 2021
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Člen statutárního orgánu obchodní společnosti má řadu různorodých povinností. Zákonodárce mu přitom jeho práci nijak neusnadňuje tím, že právní úpravu neustále mění a doplňuje. Aktuálně je třeba mít se v pozoru před novelou ZOK, která je účinná od 1. 1. 2021! Oblíbený seminář nyní ve formě živého vysílání pomáhá statutárům zorientovat se v korporátní džungli, díky čemuž se vyhnou hlavním pastem, do nichž podle zkušeností z praxe často padají.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

 

Cíl živého vysílání

Cílem živého vysílání je pomoci členům statutárních orgánů plnit jejich každodenní povinnosti v souladu s aktuální právní úpravou. V rámci semináře se zaměřujeme na obvyklé klíčové body jejich činností, tj. na jejich postavení a zastupování společnosti, podmínky jejich práce a obchodní vedení společnosti, rozdělení zisku a jeho aspekty nebo na pravidelné každoroční povinnosti.

Účastníkům zároveň pomůžeme zorientovat se v palčivých otázkách souběhu funkcí, ručení za dluhy, podvodného ovládnutí firmy, střetu zájmů či ukládání relevantních listin do sbírky listin a vůbec vkládání informací do obchodního rejstříku. Na základě poznatků z praxe se seminář zabývá spornými otázkami, jež se v těchto oblastech obvykle vyskytují. 

Stranou nezůstanou ani informace o možných následcích porušení takových povinností jak pro statutára, tak pro celou společnost. Zároveň budou veškeré informace důkladně rozebrány s akcentem na velkou novelu zákona o obchodních korporacích, která bude účinná již 1. ledna 2021.

Prohlédněte si detailní program.

Komu je živé vysílání určeno

Živé vysílání je určeno primárně jednatelům společností s ručením omezeným a členům představenstev akciových společností, kteří se dennodenně setkávají s nejistotou ohledně některých aspektů své činnosti.

Další informace

Živé vysílání semináře je plnou náhradou za prezenční školení s tou výjimkou, že se ho budete účastnit z pohodlí a hlavně bezpečí svého domova či kanceláře. Jako účastník obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně jsou také podkladové materiály v elektronické podobě.

Program semináře (9,0013,00 hod.)

 1. Role člena statutárního orgánu a její úskalí
  • Postavení člena statutárního orgánu
  • Zastupování společnosti v různých situacích
  • Střet zájmů a zákaz konkurence
  • Pojem obchodního vedení a problémy s jeho vymezením 
 1. Problémy smlouvy o výkonu funkce a souběhu funkcí
  • Souběh funkcí – vymezení problému a dosavadní vývoj
  • Souběh funkcí – jak se vyvarovat a jak jej řešit
  • Požadavky na formu a obsah smlouvy o výkonu funkce
  • Schválení smlouvy o výkonu funkce 
 1. Rozdělení zisku a jeho záludnosti
  • Podmínky a náležitosti výplaty podílu na zisku u s.r.o. a a.s.
  • Test insolvence
  • Nepeněžitá dividenda
  • Důsledky negativního hospodářského výsledku 
 1. Problematické body pravidelných každoročních povinností statutárů a společností
  • Zpráva o vztazích
  • Schvalování účetních závěrek
  • Evidence skutečných majitelů
  • Změny společenské smlouvy
  • Sbírka listin a co v ní často chybí 
 1. Porušení povinností - nebezpečí odpovědnosti statutára a společnosti
  • Vyloučení statutára z výkonu funkce
  • Ručení statutára
  • Trestní odpovědnost člena statutárního orgánu
  • Trestní i jiná odpovědnost společnosti – časté problémy

+ Prostor pro dotazy

Mgr. David Flutka

David Flutka je spolupracujícím advokátem kanceláře Legal Partners. Ve své advokátní praxi se zabývá zejména korporátním právem a v jeho rámci především fúzemi a akvizicemi, převody majetkových účastí ve společnostech a restrukturalizacemi. Kromě toho se David zabývá i právem občanským, pracovním a mezinárodním právem soukromým.

Online - živý přenos

Online - živý přenos

Živé vysílání probíhá online, technické pokyny vám zašleme e-mailem.

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve Vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu emailem.