Seminář: Nejčastější problémy statutárů obchodních korporací a jak na ně

Seminář: Nejčastější problémy statutárů obchodních korporací a jak na ně

Jak se vyvarovat hlavních rizik při činnosti člena statutárního orgánu v roce 2020

Termín: 30. 10. 2019
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Člen statutárního orgánu obchodní společnosti má řadu různorodých povinností. Zákonodárce mu přitom jeho práci nijak neusnadňuje tím, že právní úpravu neustále mění a doplňuje. Seminář si klade za cíl pomoci statutárům zorientovat se v korporátní džungli, díky čemuž se vyhnou hlavním pastem, do nichž podle zkušeností z praxe často padají.
 

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře

Seminář si klade za cíl pomoci členům statutárních orgánů plnit jejich každodenní povinnosti v souladu s právem. Zaměřuje se na obvyklé klíčové body jejich činnosti, tj. na jejich postavení a zastupování společnosti, na podmínky jejich práce a obchodní vedení společnosti, na rozdělení zisku a jeho aspekty a na pravidelné každoroční povinnosti. Změny v souběhu funkcí, ručení za dluhy, podvodné ovládnutí firmy, střet zájmů, dělení zisku, novela ZOK na obzoru...  Na základě poznatků z praxe se seminář zabývá spornými otázkami, jež se v těchto oblastech obvykle vyskytují. Stranou nezůstanou ani informace o možných následcích porušení takových povinností jak pro statutára, tak pro celou společnost.

Prohlédněte si podrobný program.

Komu je seminář určen

Seminář je určen primárně jednatelům společností s ručením omezeným a členům představenstev akciových společností, kteří se dennodenně setkávají s nejistotou ohledně některých aspektů své činnosti.

Těm by měl seminář zejména pomoci zorientovat se v otázkách zastupování společnosti, střetu zájmů, souběhu funkcí, veškerých aspektů rozdělení zisku, ukládání relevantních listin do sbírky listin a vůbec vkládání informací do obchodního rejstříku. 

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou elektronické podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd.

PROGRAM CELODENNÍHO SEMINÁŘE (9,00-15,00 hod.)

  

 1. Role člena statutárního orgánu a její úskalí
  1. Postavení člena statutárního orgánu
  2. Zastupování společnosti v různých situacích
  3. Střet zájmů a zákaz konkurence
  4. Pojem obchodního vedení a problémy s jeho vymezením 
 1. Problémy smlouvy o výkonu funkce a souběhu funkcí
  1. Požadavky na formu a obsah smlouvy o výkonu funkce
  2. Schválení smlouvy o výkonu funkce 
  3. Souběh funkcí – vymezení problému a dosavadní vývoj
  4. Souběh funkcí – jak se vyvarovat a jak jej řešit
 1. Rozdělení zisku a jeho záludnosti
  1. Podmínky a náležitosti výplaty podílu na zisku u s.r.o. a a.s.
  2. Test insolvence
  3. Nepeněžitá dividenda
  4. Důsledky negativního hospodářského výsledku 
 1. Problematické body pravidelných každoročních povinností statutárů a společností
  1. Zpráva o vztazích
  2. Schvalování účetních závěrek
  3. Evidence skutečných majitelů
  4. Změny společenské smlouvy
  5. Sbírka listin a co v ní často chybí 
 1. Porušení povinností - nebezpečí odpovědnosti statutára a společnosti
  1. Vyloučení statutára z výkonu funkce
  2. Ručení statutára
  3. Trestní odpovědnost člena statutárního orgánu
  4. Trestní odpovědnost společnosti – časté problémy

 

 

 

Mgr. David Flutka

David Flutka je spolupracujícím advokátem kanceláře Legal Partners. Ve své advokátní praxi se zabývá zejména korporátním právem a v jeho rámci především fúzemi a akvizicemi, převody majetkových účastí ve společnostech a restrukturalizacemi. Kromě toho se David zabývá i právem občanským, pracovním a mezinárodním právem soukromým.

Centrum Klimentská

Centrum Klimentská

Klimentská 1443/50, Praha 1 110 00

Akce se koná v prostorách Centra Klimentská (rohový žlutý dům, vchod je z vedlejší Helmovy ulice)


Doprava:

Metrem linky B do stanice Florenc. Od stanice metra následně 500 metrů pěšky do ulice Klimentská.

Tramvají do stanice Těšnov a následně 200 metrů pěšky do ulice Klimentská.

 

Parkování:

Placená parkoviště v okolí naleznete na následujících místech: Klimentská, Stárkova, Těšnov, Nábřeží Ludvíka Svobody, Florenc.

Galerie