Seminář: Novela insolvenčního zákona 2019 pro firmy

Seminář: Novela insolvenčního zákona 2019 pro firmy

Aktuální insolvenční právo a chystané změny

Termín: 31. 1. 2019
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Novela insolvenčního zákona plánovaná na 1. 1. 2019 podstatně rozšíří okruh osob, které mohou svoji dluhovou situaci řešit některou ze zákonem daných forem řešení úpadku. Co to znamená pro zaměstnavatele, proti jehož zaměstnanci je zahájeno exekuční nebo insolvenční řízení? Seminář vás seznámí s platnou právní úpravou úpadkového práva v České republice včetně projednávané novely a s problematikou insolvenčního řízení zaměřujícího se na aktuální otázky, k jejichž řešení v praxi dochází.

Ve dvou se to lépe táhne! Přihlaste se se svým kolegou a získejte slevu 15 %.

5 490 Kč
bez DPH

Cíl semináře:

Seminář je koncipován tak, aby všem účastníkům poskytl široké informační zázemí o specifikách insolvenčního řízení a klade si rovněž za cíl poskytnout účastníkům praktické rady a doporučení pro řešení konkrétních problémů, se kterými se v souvislostí s insolvenčním řízením účastníci v praxi setkávají. Splnění tohoto cíle je přizpůsobena i interaktivní forma semináře, která předpokládá zapojení účastníků a zodpovězení jejich dotazů, které souvisejí s daným tématem. 

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je seminář určen: 

Seminář je určen účastníkům, kteří hledají praktické rady a doporučení pro řešení konkrétních problémů souvisejících s insolvenčním právem. Je přínosný pro zaměstnavatele, kteří se potřebují zorientovat v platné právní úpravě související zejména s problematikou srážek ze mzdy, jakož i s konkrétními postupy v situaci, kdy je proti jejich zaměstnanci zahájeno exekuční nebo insolvenční řízení. Zvlášť vhodný je také pro osoby, které uplatňují své práva v rámci insolvenčních řízení, a to z pozice dlužníka i věřitele

Další informace: 

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd.

Program semináře (9:00-15:00):

 

1) Aktuální insolvenční právo, poslední změny a plánovaná novela s předpokládanou účinností od 1. 1. 2019

 • Legislativní rámec
 • Principy a východiska platné právní úpravy
 • Definice úpadku a způsoby jeho řešení
 • Přínosy a nedostatky nové právní úpravy po prvním desetiletí účinnosti
 • Problematika střetu exekuce a insolvence z pohledu zaměstnavatele
 • Poslední změny právní úpravy a jejich dopad do rozhodovací praxe
 • Aktuální otázky insolvenčního práva
 • Chystané změny právních norem a jejich předpokládané důsledky

2) Práva a povinnosti subjektů a účastníků řízení s důrazem na dlužníka, věřitele a insolvenčního správce + pohled zaměstnavatele (srážky ze mzdy, zabavitelné části mzdy do doby rozhodnutí o způsobu řešení úpadku)

 • Subjekty a účastníci insolvenčního řízení
 • Insolvenční rejstřík jako mimořádně praktický zdroj informací o ins. řízení
 • Insolvenční návrh – formální požadavky, praktické problémy
 • Problematika srážek ze mzdy z pohledu zaměstnavatele
 • Podmínky vstupu do insolvenčního řízení
 • Jak pracovat s údaji v insolvenčním rejstříku

3) Poznatky o právních účincích zahájení insolvenčního řízení a zejména dopadu na věřitele, nácvik přípravy a podání pohledávky věřitele do insolvenčního řízení 

 • Nácvik přípravy a podání pohledávky věřitele do insolvenčního řízení
 • Rozhodnutí soudu o insolvenčním návrhu
 • Zahájení insolvenčního řízení – účinky, dopad na věřitele, právní účinky zahájení řízení
 • Druhy pohledávek a jejich uplatňování v insolvenčním řízení
 • Přihláška pohledávky – formální náležitosti, lhůty pro podávání přihlášek, praktický nácvik vyplnění přihlášky

 4) Procesní následky uznání pohledávky, situace po popření pohledávky + incidenční spory

 • Přezkum pohledávek, popěrné úkony a jejich právní dopady
 • Incidenční spory
 • Majetková podstata
 • Jednotlivé způsoby řešení úpadku a jejich průběh
 • Praktická doporučení pro postup účastníků v rámci insolvenčního řízení
 • Závěrečné shrnutí

 

 

 

 

 

Mgr. Martin Zástěra

Martin Zástěra je zakládající partner advokátní kanceláře AZ LEGAL, lektor a konzultant.

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

5 490 Kč
bez DPH