2DENNÍ seminář: Nový zákon o zadávání veřejných zakázek z pohledu zadavatele

2DENNÍ seminář: Nový zákon o zadávání veřejných zakázek z pohledu zadavatele

2 dny s Vlastimilem Fidlerem z MMR ČR nad novým zákonem

Termín: 26. 1. 2016 – 27. 1. 2016
Přednáší:

Zadavatelé, víte, co pro vás znamená nový zákon o zadávání veřejných zakázek? Zúčastněte se praktického 2denního semináře pod vedením spoluautora nové normy JUDr. Mgr. Vlastimila Fidlera, kterého budete mít exkluzivně k dispozici pro diskusi a individuální dotazy!

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře

Nový zákon už směle klepe na dveře a my poskytujeme příležitost pro seznámení s ním v ideálním předstihu, a to exkluzivně přímo od zdroje, jeho spoluautora Vlastimila Fidlera z MMR ČR. Podle něj je již čas se začít připravovat na změny – nový zákon totiž osciluje mezi evolucí a revolucí.

Přijďte se seznámit s novinkami! Zároveň si připomeneme aktuality z letošního roku, zejména jaké jsou praktické návody k poslední novelizaci a budeme se zabývat problematickými otázkami a jejich řešením v současné praxi.

Vše podstatné zadavatelům na 2denním semináři osvětlí přímo klíčový legislativec z MMR ČR, JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler - seminář jsme připravili na opakované žádosti zadavatelů - moc se na vás těšíme!

Prohlédněte si také detailní program semináře.

Komu je seminář určen

Exkluzivní 2denní seminář pod vedením JUDr. Mgr. Vlastimila Fidlera, ředitele Odboru práva veřejných zakázek a koncesí na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, spoluautora nového zákona, je určen:

Zadavatelům - zástupcům veřejného sektoru:

» Starostům, ředitelům rozpočtových / příspěvkových organizací

» Všem osobám zodpovědným a zúčastněným v zadávání veřejných zakázek v rámci veřejných, dotovaných a sektorových zadavatelů

» Odborné veřejnosti se zájmem o problematiku veřejných zakázek

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře je také občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde. 

PROGRAM 2DENNÍHO SEMINÁŘE

(26. 1. 2016 9-15:30 a 27. 1. 2016 9-13:00, Praha)

 

 • Nový zákon o zadávání veřejných zakázek, záměr a filozofie

 • Přehled základních změn pro zadavatele a praktické dopady

 • Změny v kvalifikaci a hodnocení

 • Změny v řízeních, zadávací dokumentaci

 • Jak to bude s metodikou

 • Rizikové postupy, další důležité změny v novém zákoně pro zadavatele

 • Zjednodušené podlimitní řízení - rozšíření možností pro zadavatele

 • Mimořádně nízká nabídková cena

 • Posílení flexibility řízení

 • Otázky aktuální praxe veřejných zakázek

 • Novela z r. 2015 - jak naložit s novými hodnotícími kritérii a úpravou dodatečných stavebních prací

 

+ Průběžná diskuse a návody pro řešení problémů účastníků

 

Změna termínu vyhrazena pro případ neočekávaného legislativního vývoje a nutnosti lektora se jej účastnit.

JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler

Vlastimil Fidler je ředitelem odboru práva veřejných zakázek a koncesí na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.