Seminář: Personální audit a controlling v organizacích

Seminář: Personální audit a controlling v organizacích

Jak získat ucelené informace o atmosféře mezi zaměstnanci, o procesních rezervách a výkonových kapacitách, ale i rizicích, negativech a slabých místech společností a firem

Termín: 12. 6. 2015
Přednáší:

V momentě, kdy si v organizaci nejste jistí, zda máte správný počet lidí s patřičnými zkušenostmi a dovednostmi, či máte pocit, že někteří Vaši pracovníci jsou přetížení, zatímco o jiných se domníváte, že si chodí do práce odpočinout, případně je na Vás vyvíjen tlak, abyste snížili náklady na lidské zdroje, a Vy nevíte, zda je to možné a jak na to, potom je vhodné přemýšlet o realizaci personálního auditu.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře

Cílem semináře je představení zákonitostí a metod realizace personálního auditu, seznámit Vás s technikami, které se v auditu používají.

Získáte know-how, které Vám umožní některé části personálního auditu realizovat vlastními silami, nebo budete mít dostatek informací pro jednání o ceně s externím dodavatelem.

Znalosti a přehled o metodách a technikách personálního auditu Vám také umožní kontrolovat jednotlivé kroky personálního auditu, pokud si audit zadáte externě.

 

Klikněte zde pro detailní Program semináře.

Komu je seminář určen

Seminář Personální audit je určen všem pracovníkům, kteří se zabývají nejen procesy a personalistikou, ale i řízením zaměstnanců. Je tedy vhodný pro všechny vedoucí pracovníky, liniové manažery, vedoucí útvarů a pro personalisty, zejména z oblasti procesní a rozvojové personalistiky.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde. 

PROGRAM CELODENNÍHO SEMINÁŘE (9,00 - 15,30 hod.)

1. Důvody a cíle personálního auditu

2. Základní typy analýza současného stavu

 • Hodnocení úrovně znalostí a dovedností pracovníků (pozorování, rozhovory, Development Centra,  psychologické testy)
 • Způsoby uplatňování dovedností a znalostí v praxi (shadowing)
 • Efektivita využívání pracovní doby (snímek pracovního dne/snímek pracovního týdne)
 • Pracovní kategorie a pracovní operace

3. Identifikace silných a slabých stránek

 • Analýza – procesní benchmarking, swot
 • Popsání a upozornění na nedostatky v procesech, využívání potenciálu lidí, využívání lidí s nesprávnými   dovednostmi, vlastnostmi a znalostmi, nedostatečné komunikace 

4. Zpracování návrhu opatření  ke zlepšení (co má obsahovat závěrečná zpráva)

 • Struktura závěrečné zprávy
 • Dopady auditu na systém odměňování, hodnocení a vzdělávání
 • Řízená změna výkonu a motivace zaměstnanců

5. Implementace

 • Plánování a realizace změny – řízení změny
 • Metody zapojení pracovníků do realizace změn – projekty kvality

Mgr. Marek Velas

Mgr. Marek Velas je koučem v oblasti řízení lidských zdrojů a obchodu.