Živé visílání: Povinnosti firem při nakládání s odpady v roce 2020

Živé visílání: Povinnosti firem při nakládání s odpady v roce 2020

Připravte se včas na blížící se radikální změny

Termín: 23. 4. 2020
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Víte, jak si správně počínat při klasifikaci, označování nebo ohlašování přepravy nebezpečných odpadů? Umíte vytvořit, zjistit či používat identifikační číslo provozovny nebo identifikační číslo zařízení vašich partnerů? V našem semináři vám vše podrobně vysvětlíme. Zároveň také získáte přehled o tom, co je nového ve výkupech kovů, ve zpětných odběrech či v pravidlech pro používání upravených kalů nebo využívání sedimentů na povrchu terénu.

Seminář bude probíhat online, takže ho budete moci sledovat v pohodlí vaší kanceláře nebo domova prostřednictvím svého PC, notebooku nebo tabletu. Zároveň budete mít možnost klást lektorovi své otázky v reálném čase. 

5 490 Kč
bez DPH

Cíl semináře

Cílem semináře je poskytnout praktický přehled povinností při nakládání s odpady s ohledem na  legislativní změny zavedené tzv. infringementovou novelou zákona o odpadech, které doplníme zejména o požadavky uvedené v novelizovaných prováděcích předpisech.

Účastníkům přiblížíme postup při klasifikaci odpadů do příslušné kategorie, dále probereme novinky v ohlašování přepravy nebezpečných odpadů, zopakujeme pravidla při vedení evidence odpadů, v ohlašování produkce odpadů a v ohlašování zařízení.

Probereme také povinnosti při nakládání s kaly z ČOV, se sedimenty z vodních koryt a nádrží a zmíníme změny v oblasti zpětného odběru pneumatik nebo olejů. 

Prohlédněte si detailní program semináře

Komu je seminář určen

Seminář je určen zejména pracovníkům podniků z různých oborů podnikání, organizacím, poradcům v oblasti ochrany životního prostředí a oprávněným osobám provozujícím zařízení k nakládání s odpady, kteří potřebují získat orientaci ve stále se měnící a vyvíjející se problematice v oblasti nakládání s odpady.

Další informace

Online seminář je plnou náhradou za prezenční kurz s tou výjimkou, že ho můžete sledovat jak ve vaší kanceláři, tak doma. Jako účastník obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde.

PROGRAM ONLINE SEMINÁŘE (8:30–12:45 hod.)

  1. Povinnosti původců odpadů. Na co se vztahují, co musí vaše firma hlásit, jak konkrétně postupovat.
  2. Příprava na kontroly. Kdo jsou kontrolní orgány, jaké jsou jejich pravomoci, jaké mohou navrhnout sankce.
  3. Nakládání s odpady, jejich soustřeďování, úprava a předávání oprávněným osobám.
  4. Vedení průběžné evidence, podávání ročních hlášení, ověřování oprávnění k převzetí odpadů do vlastnictví, používání identifikačních čísel zařízení a provozoven.
  5. Označování nádob a sběrných prostředků nebezpečných odpadů, ohlašování přepravy nebezpečných odpadů.
  6. Oddělený sběr a zpětný odběr vybraných výrobků.
  7. Velká novela odpadového zákona: Plánované změny a jejich dopad na firmy.

Ing. Josef Marek

Josef Marek vystudoval FEL ČVUT v Praze, následně pak postgraduální studium životního prostředí na Stavební fakultě ČVUT, kurz auditora pro ŽP a další.

Online - živý přenos

Online - živý přenos

Živé vysílání probíhá online, technické pokyny Vám zašleme e-mailem.

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve Vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu emailem.

5 490 Kč
bez DPH