Živé vysílání: Povinnosti škol při přijímacím řízení a zápisech

Živé vysílání: Povinnosti škol při přijímacím řízení a zápisech

Jak splnit veškeré kroky správního řízení

Termín: 24. 3. 2020
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Orientujete se v kompetencích a povinnostech ředitele během přijímacího řízení? Víte, kam až sahají vaše kompetence? Zúčastněte se školení a získejte potřebnou jistotu. Poradíme také, jak na tvorbu a vedení správního spisu, užívání razítek či stanovení přijímacích kritérií.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře

Proces správního řízení je nutné znát nejen z pohledu správního řádu, ale i spisové služby a datových schránek, což naplňuje svým obsahem tento seminář, který všechny tři oblasti nenásilnou formou spojuje v efektivní způsob vedení správního řízení v 1. stupni. Zároveň se účastník semináře dozví, jak řešit odvolání, a co dělat v případě sporu zákonných zástupců.

Cílem semináře je seznámit účastníky s efektivním postupem ředitele školy při přijímání dětí, žáků a studentů ke vzdělávání.

Pod tímto odkazem naleznete program semináře.

Komu je seminář určen

Seminář je určen vedoucím pracovníkům škol, resp. jiným pověřeným osobám, které se ve škole zabývají správním řízením.

Další informace

Online seminář je plnou náhradou za prezenční kurz s tou výjimkou, že ho můžete sledovat jak ve vaší kanceláři, tak doma. Jako účastník obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde.

PROGRAM ONLINE SEMINÁŘE (9:00-13:00)

 • jakými právními předpisy se řídí ředitel školy ve správním řízení,
 • co diktují prováděcí předpisy týkající se přijímání dětí, žáků a studentů,
 • jak stanovit kritéria přijetí,
 • pravidla podání přihlášky ke vzdělávání a její náležitosti,
 • kdo jsou účastníci řízení a co platí při jejich zastoupení,
 • jak si poradit se založením správního spisu a jeho vedením,
 • nejčastější chyby při tvorbě dokumentů patřících do spisu, jejich podepisování,
 • specifika užívání razítek: Kdy použít kulaté a kdy hranaté,
 • náležitosti rozhodnutí/usnesení a dalších dokumentů ve spisu,
 • doporučená evidence dokumentů (podací deník vs. software elektronické spisové služby),
 • oznamování rozhodnutí o přijetí do MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ,
 • odesílání dokumentů ve správním řízení, jejich doručování, lhůty,
 • na co si dát pozor při odvolacím řízení,
 • ukládání správních spisů ve škole (kde, jak dlouho, nahlížení do uzavřených spisů),
 • nejčastější chyby při rozhodování ředitele školy,
 • aktuality k datu konání semináře.

+ prostor pro závěrečnou diskusi s lektorkou

RNDr. Ing. Eva Urbanová, MBA

Odborná lektorka kurzů na ta téma spisové služby, datových schránek a správního řádu. Mnoho let pracovala jako odborná referentka Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje a metodička spisové služby a datových schránek. V současné době se specializuje na vedení spisové služby ve školách.

Online - živý přenos

Online - živý přenos

Živé vysílání probíhá online, technické pokyny vám zašleme e-mailem.

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve Vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu emailem.