Seminář: Povinnosti společníků na valné hromadě

Seminář: Povinnosti společníků na valné hromadě

Využijte příležitost aktivně se podílet na řízení vaší společnosti

Termín: 4. 12. 2019
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Prostřednictvím valné hromady společníci uplatňují své právo podílet se na řízení své společnosti. Na co v moři svých povinností společníci nejčastěji zapomínají? Jakým způsobem se v praxi valná hromada svolává? Jaký je její průběh a kdy hrozí neplatnost jejího usnesení? Zákon o obchodních korporacích poskytuje společníkům širokou škálu práv a povinnosti spojených s účastí na valné hromadě. Praktické školení vám objasní všechny nejasnosti a uvede povinnosti společníků na pravou míru.

Ve dvou se to lépe táhne! Přihlaste se se svým kolegou a získejte slevu 15 %.

5 490 Kč
bez DPH

Cíl semináře

Na schůzích valné hromady všichni společníci uplatňují své právo podílet se na řízení společnosti, čímž ovlivňují další směřování společnosti a rozhodují o podstatných otázkách týkající se jejího fungování. Z praxe vyvstává mnoho nejasností o tom, jaké povinnosti a jakým způsobem musí společníci na těchto schůzích bezpodmínečně plnit.

Cílem semináře Povinnosti společníků na valných hromadách je tedy ujasnit všem účastníkům, o čem všem valná hromada rozhoduje, jaký je správný postup svolání valné hromady nebo kdo se může dovolávat neplatnosti rozhodnutí valné hromady.

Prohlédněte si detailní program semináře.

Komu je seminář určen

Seminář je určen pro všechny, kdo se účastní schůzí valných hromad. Jmenovitě si tedy přijdou na své všichni společníci, členové dozorčích rad a také likvidátoři společností. 

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou elektronické podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd.

PROGRAM CELODENNÍHO SEMINÁŘE (9,00-14,00 hod.)

1. Kdo svolává valnou hromadu

  • povinné svolání valné hromady

  • svolání valné hromady na žádost kvalifikovaného účastníka

2. Pozvánka na valnou hromadu jako právní jednání a její náležitosti

3. Způsob svolání valné hromady

  • internetové stránky

  • zasílání pozvánky a jiné způsoby svolání valné hromady

4. Osoby oprávněné a povinné k účasti na valné hromadě

5. Zastoupení společníka na valné hromadě

6. Výkon hlasovacího práva na valné hromadě aneb kdy to bez vašeho hlasu nepůjde

  • omezení a zákaz výkonu hlasovacích práv

  • zneužití hlasovacích práv

7. Způsobilost valné hromady k rozhodnutí a většiny potřebné pro přijetí rozhodnutí

8. Neplatnost usnesení valné hromady – kdy a jak se dovolat neplatnosti u soudu

+ zodpovězení Vašich dotazů z praxe

 

Mgr. Michaela Riedlová

Lektorka působí v advokátní kanceláři AD LEGES specializující se zejména na oblast práva obchodních společností. Kancelář je zaměřena jak na poradenství právní, tak i daňové, což přináší ucelený pohled na často kladené otázky, které jsou v současnosti podnikatelé nuceni řešit v souvislosti s fungováním svých společností.

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

5 490 Kč
bez DPH