Seminář: Pracovněprávní rizika a zaměstnávání živnostníků

Seminář: Pracovněprávní rizika a zaměstnávání živnostníků

Jak správně aplikovat možnosti zaměstnávání živnostníků v praxi

Termín: 8. 10. 2014
Přednáší:

Dosud nezničitelný švarcsystém je problémem nejen pro vládu, ale také pro ministerstvo financí. Chybějící částky z odvodů mají vyřešit kontrolní výkazy u DPH, častější kontroly i postihy pro zaměstnavatele. Jeho úplné zrušení by však znamenalo pro firmy velkou finanční i administrativní zátěž, omezení činnosti a propouštění. Zúčastněte se našeho prakticky orientovaného semináře a zjistěte, kde leží hranice mezi legální spoluprací a švarcsystémem a jaké sankce vám mohou hrozit.  

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře

Znáte pravidla a možnosti pro uzavírání obchodně-právních smluv s osobami samostatně výdělečně činnými? Víte, ve kterých případech musíte uzavřít pracovní poměr? Jak na situaci pohlížejí inspektoráty práce a jak soudy? Vyřešte tuto problematickou situaci v souladu s právními předpisy pomocí praktických návodů.

Cílem semináře Pracovněprávní rizika a zaměstnávání živnostníků je poskytnout vám odpovědi na klíčové otázky – kde leží hranice mezi legálním a nelegálním využíváním obchodněprávních vztahů, kdy je nutné svěřit výkon práce zaměstnanci na základě pracovněprávního vztahu či zda je možné svěřit příslušnou činnost jinému podnikateli na základě obchodněprávního vztahu.

Zaměříme se také na problematiku již uzavřených smluvních vztahů s jinými podnikateli a na otázku jejich platnosti v souladu s aktuální legislativou. Zjistíte, jak snížit všechna rizika a předejít vysokým pokutám. Věnovat se budeme i důkladné analýze dostupných soudních rozhodnutí.

Klikněte zde pro detailní Program semináře.

Komu je seminář určen

Seminář Pracovněprávní rizika a zaměstnávání živnostníků je určen zejména statutárním zástupcům a ředitelům firem, personalistům a vedoucím oddělení obchodu. Vhodný je také pro fyzické osoby, které již uzavřely smlouvy o poskytování služeb nebo takový krok zvažují.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde. 

PROGRAM CELODENNÍHO SEMINÁŘE (9.00–15.30)

1. Problematika švarcsystému

  • nastínění problematiky
  • historie právní úpravy související se švarcsystémem
  • dopady švarcsystému pro stát a jeho jednotlivé účastníky (sankce hrozící „zaměstnavatelům“)

2. Právní úprava zakazující švarcsystém

  • historie právní úpravy
  • platná právní úprava

3. Sankce

  • rozlišení sankcí a orgánů, které je mohou ukládat

4. Vymezení hranice legální obchodní spolupráce a nelegálního švarcsystému

  • pojem „závislá práce“
  • ostatní klíčové aspekty (vlastník pracovních pomůcek, množství odběratelů, místo výkonu činnosti atp.)

5. Nejčastější a nejrizikovější aspekty naznačující využívání švarcsystému v praxi

6. Způsoby řešení

  • základní opatření snižující rizika

7. Švarcsystém v soudní praxi

  • klíčová soudní rozhodnutí a jejich analýza

Mgr. Ivo Štorek

Mgr. Ivo Štorek absolvoval studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a v jejich rámci stáž v holandském Groningenu.