Seminář: Příjemce dotace EU versus kontrolní subjekt (3)

Seminář: Příjemce dotace EU versus kontrolní subjekt (3)

Jak nepřijít při kontrole o získané prostředky z dotace EU

Termín: 21. 2. 2012
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Dobře napsaný a schválený projekt ještě neznamená, že přislíbené peníze skutečně dostanete, důležitý je samotný průběh realizace projektu. Samotné schválení dotační žádosti totiž nepředstavuje konec úsilí, právě naopak, jedná se o začátek dalšího neméně náročného procesu. Při realizaci projektu v rámci evropských programů čekají na realizátory mnohá úskalí, jejichž nezvládnutí může vést až ke ztrátě nároku na přidělenou dotaci.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře:

S realizací projektu v rámci Strukturálních fondů jsou spojeny četné komplikace a možné problémy, které mohou mít fatální dopad na získání přidělených finančních prostředků. Je nutné sledovat celou řadu dokumentů a řídit se stanovenými pravidly.

Cílem semináře je seznámit účastníky s kritickými místy realizace projektu, které vedou k úspěšnému udržení a proplacení dotace. Pozornost bude věnována zejména nastavení rolí projektového týmu, provedení výběrového řízení, dodržování podmínek publicity, řízení a dokládání změn projektu a také postupu vyplnění monitorovacích zpráv a žádostí o platbu v konkrétních systémech (Benefit7, eAccount).

Po absolvování si bude účastník vědom všech potenciálních chyb ohrožujících úspěšnou realizaci projektu a bude se umět těmto chybám vyhnout.

Klikněte zde pro detailní Program semináře.

Komu je seminář určen:

Seminář Příjemce dotace EU versus kontrolní instituce je určen jak podnikatelům, tak zástupcům veřejného i neziskového sektoru. Zajímat bude především ty, jejichž projekty byly podány či schváleny a čekají na podpis Smlouvy o poskytnutí dotace nebo již mají smlouvu podepsanou a projekt realizují.

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde

Program celodenního semináře (9:00 – 15:30)

 

 1. Fáze kontraktace projektu, jaké podmínky je možné ještě vyjednat
 2. Proč je důležité dobré sestavení projektového týmu a rozdělení kompetencí
 3. Jak správně komunikovat s poskytovatelem dotace
 4. Kde jsou nejčastější chyby v provedení zadávacích řízení na výběr dodavatelů
 5. Co je obsahem věcného i finančního řízení projektu
 6. Jaké jsou možnosti věcných a finančních změn při realizaci projektu
 7. Jak naplánovat publicitu projektu
 8. Jaké další dokumenty typicky souvisí s realizací projektu
 9. Zpracování průběžných monitorovacích zpráv, žádostí o platbu (přes systémy Benefit7 i eAccount)
 10. Zpracování závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu
 11. Zpracování monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti

Ing. Martin Dítě

Martin Dítě je odborníkem na dotační problematiku, je zároveň autorem i lektorem.

Quality Hotel Brno Exhibition Centre****

Quality Hotel Brno Exhibition Centre****

Křížkovského 20, Brno 603 00

Seminář se koná v prostorách Quality Hotelu Brno Exhibition Centre**** (dříve název Holiday Inn).

Hotel se nachází v bezprostřední blízkosti brněnského výstaviště, jen několik minut od centra města.

Místo konání je bezbariérově přístupné.

 

Doprava:

MHD:

 • tramvají č. 1 na Mendlovo náměstí, dále autobusem č. 84 do zastávky Velodrom

 

Autem:

 • Směr z Prahy (200 km) a z Bratislavy (150 km) - D1 dálniční exit 190, za tunelem ostře doprava dle navigačních ukazatelů s logem Holiday Inn
 • Směr z Vídně (130 km) – ukazatele na centrum a BVV (výstaviště)

GPS: 49°11'3.729"N, 16°34'49.889"E

 

Možnosti parkování:

bezplatné parkování v blízkosti hotelu.

V případě konání veletrhů, výstav či kulturních akcí na výstavišti je možnost bezplatného parkování omezena. Případně je možné využít placené služby parkovacího domu naproti Holiday Inn.