Seminář: Příjemce dotace EU versus kontrolní subjekt (4)

Seminář: Příjemce dotace EU versus kontrolní subjekt (4)

Jak nepřijít při kontrole o získané prostředky z dotace EU

Termín: 11. 5. 2012
Přednáší:

Máte schválený projekt a připravujete se na jeho realizaci? Schválení dotační žádosti ještě nepředstavuje konec úsilí, právě naopak. Při realizaci projektu v rámci evropských programů čekají na realizátory mnohá úskalí, jejichž nezvládnutí může vést až ke ztrátě nároku na přidělenou dotaci. Poznejte všechny potenciální hrozby na našem semináři a naučte se jim čelit.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámit účastníky s kritickými místy realizace projektu, které vedou k úspěšnému udržení a proplacení dotace. Upozorníme Vás na četné komplikace a možné problémy spojené s realizací projektu v rámci Strukturálních fondů, které mohou mít fatální dopad na získání přislíbených finančních prostředků. Zjistíte, které dokumenty je třeba sledovat a jakými pravidly je nutné se závazně řídit.

Pozornost bude věnována zejména nastavení rolí projektového týmu, provedení výběrového řízení, dodržování podmínek publicity, řízení a dokládání změn projektu a také postupu vyplnění monitorovacích zpráv a žádostí o platbu v konkrétních systémech (Benefit7, eAccount).

Po absolvování si bude účastník vědom všech potenciálních chyb ohrožujících úspěšnou realizaci projektu a bude se umět těmto chybám vyhnout.

Klikněte zde pro detailní Program semináře.

Komu je seminář určen:

Seminář Příjemce dotace EU versus kontrolní instituce je určen jak podnikatelům, tak zástupcům veřejného i neziskového sektoru. Zajímat bude především ty, jejichž projekty byly podány či schváleny a čekají na podpis Smlouvy o poskytnutí dotace nebo již mají smlouvu podepsanou a projekt realizují.

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde

Program celodenního semináře (9:00 – 15:30 hod.):

 

 1. Fáze kontraktace projektu, jaké podmínky je možné ještě vyjednat
 2. Proč je důležité dobré sestavení projektového týmu a rozdělení kompetencí
 3. Jak správně komunikovat s poskytovatelem dotace
 4. Kde jsou nejčastější chyby v provedení zadávacích řízení na výběr dodavatelů
 5. Co je obsahem věcného i finančního řízení projektu
 6. Jaké jsou možnosti věcných a finančních změn při realizaci projektu
 7. Jak naplánovat publicitu projektu
 8. Jaké další dokumenty typicky souvisí s realizací projektu
 9. Zpracování průběžných monitorovacích zpráv, žádostí o platbu (přes systémy Benefit7 i eAccount)
 10. Zpracování závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu
 11. Zpracování monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti

Ing. Martin Dítě

Martin Dítě je odborníkem na dotační problematiku, je zároveň autorem i lektorem.