Seminář v Praze: Ředitel školy pod palbou dotazů

Seminář v Praze: Ředitel školy pod palbou dotazů

Právní sebeobrana nejen podle informačního zákona

Termín: 3. 6. 2019
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Jste ředitelem školy, ale také sekretářkou rodičů? Zahrnují Vás obsáhlými žádostmi o informace, ultimáty, či dokonce vyhrožují soudním sporem? Jak si s podobnými žádostmi co nejlépe poradit, ušetřit drahocenný čas, a přitom dodržet podmínky zákona? Osvojte si praktické právní know-how, jak se vypořádat s žádostmi o informace z řad rodičů a jiné veřejnosti v souladu s příslušnými zákony.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře:

"Kolik hodin za měsíc věnuje Vaše škola důraz na komunikaci žáků mezi sebou?"

"Jaký je věk paní učitelky, která půjde do 1. třídy?"

"Kolik hodin za měsíc chodí děti do přírody?" (ukázka z dotazníku zaslaného škole)

Mezi rodiči kolují seznamy se sedmdesáti otázkami, jimiž si zjišťují informace o „kvalitě“ školy, o pedagogovi, který má příští rok učit jejich dítě či s nímž jejich dítě nevychází. Potenciální dodavatelé žádají o informace o současných dodavatelích, aby na jejich základě připravili škole či školskému zařízení výhodnější nabídku. Cílem semináře je naučit se správně identifikovat a vypořádat se s různými podáními, dopisy a emaily z řad rodičů a jiné veřejnosti. Důraz bude kladen na informační zákon (č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím), jehož využití je v praxi nejčastější a činí nemalé problémy.

Budeme se věnovat tomu, jak má škola žádost přijmout a vyřídit s co nejmenšími časovými a administrativními náklady. Na příkladech budou představeny situace, kdy je škola oprávněna za poskytnutí informací účtovat poplatek a kdy nikoliv. S ohledem na nedávnou judikaturu Nejvyššího správního soudu si stručně představíme i řízení před nadřízeným orgánem v případě odvolání či stížnosti.

Samostatnou část věnujeme typicky nejproblematičtější materii z hlediska informačního zákona, a to poskytování osobních údajů zaměstnanců či žáků třetím osobám. Zde je potřeba být obzvláště opatrný, jelikož podrobnosti poskytování osobních údajů stanoví především judikatura. Zaměříme též na žádosti podle GDPR, zejm. žádosti o přístup k osobním údajům, která pro laiky může být v některých případech zaměnitelná se žádostí podle informačního zákona.

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je seminář určen:

Seminář Ředitel školy pod palbou dotazů je určen všem ředitelům škol a školských zařízení či zaměstnancům, kteří jsou pověřenou osobou pro vyřizování žádostí o informace či styk s veřejností.

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte certifikát o jeho absolvování. V ceně semináře jsou podkladové materiály a občerstvení.

 

Program půldenního semináře (9:00–13:00 hod.)

  • Klasifikace dotazů dle platného právního řádu
  • Povinně zveřejňované údaje dle informačního zákona a výroční zpráva
  • Náležitosti žádosti podle informačního zákona
  • Vyřízení žádosti podle informačního zákona a odvolací řízení
  • Poskytování osobních údajů zaměstnanců a jiných fyzických osob
  • Porovnání s žádostmi podle GDPR
  • Případová studie

 

Mgr. Bc. Alice Frýbová

Alice Frýbová je advokátka v advokátní kanceláři Holubová advokáti s. r. o. Ve své praxi se zaměřuje na problematiku školství a územní samosprávy, a to především v souvislosti s ochranou osobních údajů, svobodným přístupem k informacím či pořádáním školních zájezdů.

Centrum Klimentská

Centrum Klimentská

Klimentská 1443/50, Praha 1 110 00

Akce se koná v prostorách Centra Klimentská (rohový žlutý dům, vchod je z vedlejší Helmovy ulice)


Doprava:

Metrem linky B do stanice Florenc. Od stanice metra následně 500 metrů pěšky do ulice Klimentská.

Tramvají do stanice Těšnov a následně 200 metrů pěšky do ulice Klimentská.

 

Parkování:

Placená parkoviště v okolí naleznete na následujících místech: Klimentská, Stárkova, Těšnov, Nábřeží Ludvíka Svobody, Florenc.

Galerie