Seminář: Registr smluv od 1. 7. 2017 - Sankce v účinnosti

Seminář: Registr smluv od 1. 7. 2017 - Sankce v účinnosti

Jak se připravit na největší rizika zákona o registru smluv a vyhnout se sankcím

Termín: 15. 6. 2017
Přednáší:

Nejste si jistí, jak aplikovat jeden z nejkratších, ale nejzásadnějších zákonů posledních let? Chcete prakticky pochopit, na jaké všechny smlouvy dopadá povinnost uveřejnění a jak předejít striktním sankcím zrušení neúčinnosti smlouvy, které nastupují od 1. 7. 2017?

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl školení

Školení na téma zákona o registru smluv a jeho "ostré" účinnosti od 1. 7. 2017 účastníkům praktickým pohledem přiblíží aplikaci zákona o registru a jeho dopady. Vyhněte se sankcím, vyznejte se ve správném postupu a nastavte všechny preventivní mechanismy v pravý čas!

Školení významného experta a renomovaného lektora Štěpána Štarhy, vedoucího advokáta advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners, který je spoluautorem soukromoprávní části metodiky Ministerstva vnitra a připravovaného komentáře k zákonu o registru smluv, vám ještě před účinností sankčních ustanovení zákona o registru smluv poskytne potřebné a hlavně praktické informace.

Klikněte zde pro detailní program školení.

Komu je školení určeno

Zákon ukládá povinnost zveřejňovat smlouvy v registru smluv mnoha subjektům: státu, územně samosprávným celkům, příspěvkovým organizacím (státním i územně samosprávných celků), veřejným vysokým školám, státním podnikům, zdravotním pojišťovnám, Českému rozhlasu, České televizi, ale třeba i obchodním společnostem, v nichž má stát nebo samospráva většinovou majetkovou účast. Seminář je proto určen všem, kteří u svých zaměstnavatelů budou mít agendu zveřejňování smluv na starosti.

Další informace

Jako účastník školení obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou elektronické podkladové materiály a občerstvení Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde. 

PROGRAM ŠKOLENÍ (9,00-12,30 hod.)

 

1) účel zákona o registru smluv a co přinesla roční praxe

2) připravovaná novela zákona o registru smluv

3) zamýšlené a nezamýšlené dopady do uzavírání smluv

4) okruh dotčených osob, které jsou povinny zveřejňovat smlouvy, a možnosti úniku

5) okruh povinně uveřejňovaných informací a metadat

6) uveřejňování změn smluv

7) ochrana informací, zejména osobních údajů a obchodního tajemství

8) způsob uveřejňování smluv v registru smluv

9) sankce v ostrém režimu od 1. 7. 2017 a následky neuveřejnění

10) obrana proti sankcím

11) vztah k jiným zákonům, zejména zákonu o zadávání veřejných zakázek

12) diskuse a praktické tipy pro účastníky školení

Mgr. Bc. Štěpán Štarha

Štěpán Štarha je vedoucím advokátem advokátní kanceláře Havel & Partners.