Seminář: Rizika zaměstnavatelů - dovolená, pracovní doba, překážky v práci

Seminář: Rizika zaměstnavatelů - dovolená, pracovní doba, překážky v práci

Co způsobuje zaměstnavatelům v praxi největší problémy a kde nejčastěji chybují

Termín: 31. 5. 2016
Přednáší:

Seminář se zaměří na časté chyby zaměstnavatelů a jejich možné důsledky, ať již ze strany samotných zaměstnanců, nebo kontrolních orgánů. Zatímco pracovní doba a její evidence patří mezi časté cíle kontrol z inspekce práce, vůbec nejčastěji porušují zaměstnavatelé povinnosti na úseku čerpání dovolené. A jakou revoluci ve výpočtu dovolené přinese novela zákoníku práce? Seznamte se s připravovanými legislativními změnami i stávajícími právními předpisy, které dělají v praxi zaměstnavatelům největší problémy!

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře

Cílem semináře Rizika zaměstnavatelů: dovolená, pracovní doba, překážky v práci je poskytnout Vám přehled, jak postupovat v typických situacích, a tím se vyvarovat možných sankcí. Právě dovolená představuje pro zaměstnavatele jednu z nejrizikovějších oblastí. Stačí, aby zaměstnanec nevyčerpal celou dovolenou. Pokud mu totiž v čerpání nebránily překážky v práci nebo naléhavé provozní důvody, nemůže dojít k převedení do následujícího roku. Pozor, právě zde zaměstnavatelé nejčastěji chybují!

Zaměříme se na chyby, kterých se zaměstnavatelé nejčastěji dopouštějí, i na sankce, jež jim za nedodržení povinností hrozí. Dozvíte se např., jak správně nakládat s přesčasovou prací, a získáte také návod, jaká ujednání včlenit do pracovní smlouvy. V případě dovolené bude představena i věcná novela zákoníku práce, která zavede počítání nároku na dovolenou v hodinách, čímž by se měly eliminovat nespravedlnosti při rozdílné délce směn.

Vyznat se v právní úpravě této problematiky je zcela nezbytné. Díky absolvování semináře Rizika zaměstnavatelů: dovolená, pracovní doba, překážky v práci se vyvarujete možných sankcí a nedáte případné kontrole z inspekce práce šanci.  

Klikněte zde pro detailní Program semináře.

Komu je seminář určen

Seminář Rizika zaměstnavatelů: dovolená, pracovní doba, překážky v práci je určen personalistům, HR manažerům a firemním právníkům jak ze soukromých společností, tak veřejných organizací.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v tištěné i elektronické podobě, občerstvení v průběhu semináře a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde. 

PROGRAM CELODENNÍHO SEMINÁŘE (9:00–15:30 hod.)

1.     Pracovní doba

·         Seznámení s možnými druhy rozvržení pracovní době (administrativa, pružná pracovní doba, směnné provozy apod.);

·         povinnosti zaměstnavatelů při rozvrhování pracovní doby;

·         doporučení na znění úpravy pracovní doby v pracovní smlouvě;

·         možnosti v oblasti výkonu a proplácení přesčasové práce;

·         limity pro čerpání odpočinku mezi dvěma směnami a v rámci týdne;

·         seznámení s právní úpravou držení a proplácení pohotovosti (mimo pracoviště);

·         seznámení s novou kategorií vrcholových řídících zaměstnanců, kteří jsou navrhováni v rámci věcné novely zákoníku práce, u nichž dochází k řadě výjimek, pokud jde o pracovní dobu;

·         upozornění na možné sankce při nedodržení pravidel rozvrhování pracovní doby.

2.     Dovolená za kalendářní rok

·         Druhy dovolené podle zákoníku práce a podmínky vzniku nároku na dovolenou;

·         představení změn plánovaných ve věcné novele zákoníku práce;

·         délka dovolené včetně možnosti jejího krácení ze strany zaměstnavatele;

·         úprava nařizování a čerpání dovolené;

·         převádění dovolené do dalších let;

·         čerpání dovolené po mateřské a rodičovské dovolené;

·         hromadné čerpání dovolené;

·         náhrada za nevyčerpanou dovolenou.

3.     Překážky v práci

·         Vysvětlení právní úpravy překážek v práci na straně zaměstnance, především důležitých osobních překážek (ošetření u lékaře, svatba apod.), dočasná pracovní neschopnost, překážky v práci z důvodu školení, jiné překážky; a to včetně uvedení, kdy zaměstnanci náleží náhrada mzdy;

·         vysvětlení právní úpravy překážek v práci na straně zaměstnavatele, zejména případy dočasného omezení odbytu (částečná nezaměstnanost), prostojů a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele.

JUDr. Jaroslav Škubal